Odd Johansen er prosjektleder for utbyggingen av både riksvei 4 og E16 på Hadeland. Foto: Statens vegvesen.

Vegvesenet slår sammen rv.4 og E16 utbyggingen

Statens vegvesen slår sammen rv.4 Hadeland og E16 Jevnaker-Ringerike til en felles veiorganisasjon.

- Det er klare stordriftsfordeler med å slå sammen de to veiprosjektene på Hadeland, sier områdedirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sør-øst, i en melding.

På E16 går anleggsmaskinene for fullt på strekningen Eggemoen -Olum. Neste år vil mye av jobben være gjort. Det faller i tid sammen med at anleggsdriften starter opp igjen på riksvei 4 på Hadeland. Mye tyder på at anleggsarbeidet deretter kan fortsetter på E16 i Ringerike fra Eggemoen til Nymoen, skriver Statens vegvesen.

Odd Johansen, som kom inn som ny prosjektleder for riksvei 4 Hadeland og E16 Valdres i april, får dermed ansvaret for to milliardprosjekter med noen kilometers avstand.

- På 4-ern skal vi i den nærmeste tiden få fire ulike kontrakter ut i markedet så raskt det lar seg gjøre, uten at det går utover kvaliteten. På E16 skal vi sammen med Skanska og PNC bygge avtalt vei til avtalt pris samtidig som vi har HMS på stell, sier Johansen.

Han starter nå arbeidet med å rekruttere nye folk til prosjektorganisasjonen etter at regjeringen bevilget penger til etappe to av riksvei 4 utbyggingen i Statsbudsjettet.

Vegvesenet skriver at Johansen nå skal bruke den nærmeste tiden på å bli godt kjent med sin nye ansatte på riggen på Jevnaker.

- Dette er jo stort sett folk som kjenner hverandre fra før. Vi bør ha de beste forutsetninger for å legge sammen to og to og få mer enn fire, sier Johansen.

Odd Johansen har også ansvaret for E16 Kvamskleiva og riksvei 4 hele veien fra Oslo til Mjøsbrua.