Vegvesenet skjerper snøberedskapen i Romsdalen

Statens vegvesen skjerper beredskapen på E 136 gjennom Romsdalen, etter at 70 vogntog og en rekke privatbiler sto fast i det kraftige snøværet 16. november.

Dette er klart etter et møte mellom Statens vegvesen og Norges Lastebileier Forbund mandag. Statens vegvesen skyldte 16. november på utenlandske vogntogsjåfører som kjørte uten kjettinger og med biler som ikke var beregnet for norske forhold, mens lastebilnæringen på sin side skyldte på dårlig veivedlikehold. En sjåfør gikk så langt som til å anmelde veidirektøren og samferdselsministeren til politiet for ikke å skjøtte sine oppgaver. Mandag møttes Statens vegvesen og Norges Lastebileier Forbund (NLF) i Molde for å drøfte hva som kan gjøres med den sterkt trafikkerte og vanskelige hovedveien mellom Ålesund/Molde og Dombås/Oslo gjennom de bratte og svingete delene av Romsdalen. Konklusjonen ble at NLF langt på vei har fått medhold i sin kritikk, og Statens vegvesen vil nå øke kontrollene av vinterstandarden på veien. Samtidig er det innledet et meldingssamarbeid med NLF der et utvalg transportører som trafikkerer strekningen i Romsdalen, skal rapportere jevnlig til Statens vegvesen om tilstanden på veien. Vintervedlikeholdet skal også økes noe. Vi kommer nå til å ha brøytebiler permanent både på toppen av Romsdalen og nede i dalen for å sikre tilstrekkelig brøytekapasitet. Samtidig forsterker vi kapasiteten med en ekstra veihøvel i tillegg til den vi allerede har i Åndalsnes, sier seksjonssjef Ivar Hol i Statens vegvesen.