Ill. Statens vegvesen
Ill. Statens vegvesen

Vegvesenet ser på E136/39-løsning ute i sjøen i Skodjevika

Statens vegvesen vurderer ny vei 400-600 meter ute i Skodjevika på strekningen langs E136/ E39 Digernes - Dragsundet i Møre og Romsdal.

– Slik kan vi unngå tunnel på 3,1 kilometer inne på land gjennom Valle, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E136/39 Ålesund - Molde, i en pressemelding.

Veiplanleggerne i Statens vegvesen er i dialog med Ålesund kommune for å finne gode løsninger for ny europavei i kommunen.

– På strekningen Digernes – Dragsundet er det mest aktuelle forslaget å la ny vei stort sett følge dagens vei. Det er også vurdert en løsning med to tunneler på henholdsvis 280 og 600 meter vest for Valle. For å unngå større støytiltak ved boligområdet på Valle ser Vegvesenet også på en løsning med en lengre tunnel på om lag tre og en halv kilometer, skriver etaten.

Johnsen sier Vegvesenet et skeptisk til en lang tunnel.

– Det er tre-fire ganger dyrere å bygge en tunnel enn å bygge en vanlig vei. Samtidig er driftskostnadene mye høyere. Mer anleggsarbeid i forbindelse med tunneldrift gir også et dårligere klimaregnskap. Derfor ønsker vi ikke å bygge mer tunnel enn nødvendig på E136/39 Ålesund - Molde, sier prosjektlederen.

– Samtidig forstår Vegvesenet meget godt at en løsning med kort tunnel ikke er ønskelig for dem som blir boende i nærheten av tunnelmunningene, melder Vegvesenet.

– Vi vurderer derfor også en løsning hvor vi legger ny vei 400-500 meter fra land på en sjøfylling langt unna mye av bebyggelsen. Fyllingen blir bygd opp med overskuddsmasser fra andre deler av anlegget, sier Johnsen.