Vegvesenet samarbeider med universitet

Statens vegvesen Region vest underteikna i går samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger. Avtalen skal bidra til å styrke det veg- og trafikkfaglege undervisningstilbodet ved Universitetet og sikre framtidig rekruttering til Statens vegvesen.

Samarbeidsavtalen mellom Unviversitetet i Stavanger og Statens vegvesen Region vest gjeld i i første omgang fram til 31. desember 2007. Avtalen inneber mellom anna at Statens vegvesen skal yte tilskot og stille fagleg kompetanse til disposisjon i undervisninga ved Universitetet i Stavanger. Statens vegvesen kan også tinge forskingsoppdrag på prosjektbasis frå UiS. Universitetet på si side skal mellom anna etablere etter- og vidareutdanningskurs som er relevante for tilsette i Statens vegvesen og andre deler av veg- og trafikksektoren. Seksjonsleiar Jan Otto Tofte skreiv under avtalen på vegner av Statens vegvesen Region vest. Universitet i Stavanger var representert med dekan Arild Bøe frå Det teknisk-naturvitenskaplege fakultet. Bøe peika på at Universitetet i Stavanger i år hadde 30 prosent auke i søkarmassen til realfaga. Dette står i motsetning til resultata frå andre høgskular og universitet elles i landet. - Både i Rogaland og resten av Region vest er det planar for bygging av ei rekke større prosjekt dei næraste åra. Dette, kombinert med høg gjennomsnittsalder blant ingeniørane i Statens vegvesen, gjer at vi vil ha stort behov for å rekruttere teknisk personell framover. I dag opplever vi at det ikkje alltid er lett å få tak i personell med sivilingeniør- eller anna teknisk utdanning. Eg håpar og trur difor at samarbeidet med Universitetet i Stavanger vil vera med på å skape interesse for realfaga, seier regionvegsjef Ole Christian Torpp i ein kommentar.