Detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører kan gi bedre, tryggere og billigere veger. Foto: Statens vegvesen
Detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører kan gi bedre, tryggere og billigere veger. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet samarbeider med Polestar og Volvo om datafangst fra norske veier

Statens vegvesen, Volvo og Polestar skal hente ut detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører. De håper dette vil gi bedre drift og smartere veibygging.

I samarbeidsprosjektet FleetFlow vil Statens vegvesen, Polestar og Volvo samarbeide om å «høste» data fra de 165 Polestar-bilene Vegvesenet leaser til bruk i tjeneste, skriver byggherren i en pressemlding.

– Moderne biler er avanserte datamaskiner, som kontinuerlig samler inn store mengder informasjon fra en rekke sensorer og systemer. Vegvesenet er spesielt interessert i data om hvordan kjøretøyet opplever vegen. Dette gir oss tilgang til data og informasjon som tidligere ikke har vært praktisk mulig å hente ut, sier prosjektleder Tomas Levin i meldingen.

Det er Volvo Cars som skal lede samarbeidet med Statens vegvesen, og denne gangen bruker de kjøretøy fra Polestar i datainnsamlingen. I tidligere samarbeid mellom de to partene har de benyttet Volvo-biler til å innhente data, opplyser Vegvesenet.

– Volvo Cars ser fram til å utforske mulighetene til å bidra til bærekraftige løsninger for digital infrastruktur sammen med Statens vegvesen. Vi har lang tradisjon for å dele data med norske veimyndigheter, og dette er et nytt kapittel i et spennende samarbeid som gir gjensidig nytte, sier Johan Amoruso-Wennerby, prosjektleder ved Volvo Cars Open Innovation Arena.

Statens vegvesen forteller at de i utgangspunktet bestilte 140 Polestar 2-biler, men utvidet nylig med 25 biler til.

– I Polestar skal vi identifisere potensiale og endre måten ting gjøres på – både i eget selskap og sammen med kunder og partnere. Dette er et spennende eksempel på hvordan teknologi og datafangst i bilene våre kan endre prosesser og drift i positiv retning, og tilføre verdi til samfunnet og de rundt oss, sier Alexander Hørthe, Norgessjef i Polestar.

Sensorer i bilene brukes blant annet til å varsle førere om at det er glatt. Samme data kan brukes for å få riktig og presist nivå på vintervedlikehold. Data fra kjøretøy kan også varsle om feil i infrastrukturen, som manglende eller uleselige skilt.

– Vi håper at datafangsten kan føre til endringer på hvordan Vegvesenet drifter vegnettet, og etter hvert også hvordan vi bygger nye veier, sier prosjektleder Levin i Statens vegvesen.

– Gjennom dette prosjektet skal vi teste denne typen teknologi på oss selv i Statens vegvesen, for å se om dataen er noe vi kan utnytte. Vi skal også finne gode og praktiske måter å innhente data på. For at trafikantene skal ønske å dele data med oss, er vi i Vegvesenet avhengig av at de har tillit til oss. Derfor er såkalt «privacy by design» en viktig del av prosjektet, sier Levin.

De forklarer at «privacy by design» betyr at tjenesten skal designes slik at den ikke samler inn personopplysninger, hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig å løse problemet uten å samle inn personopplysninger, skal kun opplysninger som er tvingende nødvendig innhentes.

Samarbeidsprosjektet tar for seg fire forskningsområder:

  • Å hente ut data fra kjøretøyene – hvilke løsninger finnes, og hvilken metode er best
  • Datadeling – tekniske forhold, brukerrettigheter og tilgjengelighet
  • Dataanalyse – I hvilken grad skal data bli behandlet, av hvem og er det behov for deling av andre data for å gjennomføre analyse
  • Juridiske og organisasjonsmessige hensyn – brukersamtykke, GDPR