Illustrasjonsfoto. 

Vegvesenet planlegger OPS-prosjekter for over 22 milliarder kroner – interessen er stor

Utbyggingen av rv. 3/rv.25 mellom Løten og Elverum blir trolig den største veikontrakten som signeres i 2017. Ifølge Statens vegvesen er det meget stor interesse for de kommende OPS-prosjekteten.

Fredag la Samferdselsdepartementet frem forslag om utbygging av ny riksvei 3 og riksvei 25 mellom Løten og Elverum i Hedmark. Forutsatt at Stortinget vedtar utbyggingen, vil Statens vegvesen sette i gang prosessen med prekvalifisering tidlig på våren i 2017.

OPS

- Offentlig-privat-samarbeid (OPS) innebærer at et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20–30 år. 

- Selskapet står for finansiering, prosjektering, utbygging, drift- og vedlikehold. Selskapets oppgave er å sørge for at vegen er åpen og tilgjengelig og holder en avtalt standard.

- Tre store OPS-prosjekt ble gjennomført på 2000-tallet. Det siste av disse var E18 Grimstad–Kristiansand som ble åpnet i august 2009. Les mer om tidligere OPS-prosjekter. 

Kilde: Statens vegvesen

Prosjektet, som er ett av tre OPS-prosjekter Statens vegvesen nå planlegger, har en estimert totalramme på 5,1 milliarder kroner. Kontrakten med OPS-selskapet, som vil inkludere drift og vedlikehold av veien i 20-25 år, er kostnadsberegnet til rundt 4,2 milliarder kroner, og blir trolig den største veikontrakten som signeres i 2017.

Enda større

De to andre OPS-prosjektene som er under planlegging blir enda større. Ifølge Statens vegvesen har rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland en estimert totalramme på over ni milliarder kroner og E10/ rv. 85 i Nordland og Troms, er kostnadsberegnet til over åtte milliarder. Det betyr at Statens vegvesen nå jobber med OPS-prosjekter til en verdi av over 22 milliarder kroner.

Stor interesse

Unni Gifstad, avdelingsdirektør strategi i Vegdirektoratet, er spent på hvordan markedet vil respondere på OPS-prosjektene, men etter antall henvendelser å dømme, er det stor interesse for de kommende OPS-prosjektene både nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

– Vi har merket stor interesse for både rv. 3/rv.25 mellom Løten og Elverum og for de to andre OPS-prosjektene som kommer senere. Vi har hatt mange interessenter fra finansmarkedet internasjonalt og vi har også merket stor interesse fra internasjonale entreprenører, opplyser Gifstad.

Inviterer til markedsmøte

Behovet for informasjon rundt de tre OPS-prosjektene er stor og Statens vegvesen inviterer derfor til markedsmøte på Gardermoen allerede 19. januar.

– På markedsmøtet vil vi gå gjennom det nye rammeverket for offentlig privat samarbeid og vi vil være konkrete i forhold til hvilken finansieringsmodell vi legger til grunn ved utbyggingen av rv. 3/rv.25 mellom Løten og Elverum. Vi kommer også til å fortelle om anskaffelsen for dette prosjektet og kriteriene, forteller Grifstad.

På markedsmøtet vil Statens vegvesen også komme med viktig informasjon om de to andre OPS-prosjekteten.

– Hvert enkelt av de tre OPS-prosjektene får en egen finansieringsmodell og vil tilrettelegges særskilt og dette ønsker vi å redegjøre for på markedsmøtet, sier Gifstad.

Gigantprosjekt

Utbyggingen av rv. 3 og rv. 25 mellom Løten og Elverum omfatter bygging av 26,6 kilometer ny vei, hvorav 16 kilometer blir firefeltsvei og 10,6 kilometer skal bygges som tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Bygging av åtte kilometer gang- og sykkelvei inngår også i prosjektet.

Ifølge Samferdselsdepartementet kan anleggsarbeidene trolig starte i første halvdel av 2018.