Vedlagte illustrasjon viser krysset under Kvitsøy, med to ventilasjonssjakter 10 meter i diameter som skal 250 meter ned til hovedløpene under Kvitsøy. Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen

Vegvesenet planlegger første Rogfast-utlysning i løpet av vinteren

Statens vegvesen har i en intern prosess gjort kutt i E39 Rogfast, og mener nå at de skal nå den opprinnelige kostnadsrammen for prosjektet.

– Fra prosjektets side har vi jobbet intensivt gjennom høsten for å se hvor vi kan kutte, og vi har identifisert mange områder. Vi mener at det er realistisk å få ned prisen med et milliardbeløp, uten at jeg ønsker å være mer detaljert enn det, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Denne kostnadsrammen, opplyser den nye prosjektlederen, er på 20,3 milliarder kroner i 2019-kroner. Eiterjord tok formelt over Rogfast-prosjektet 1. januar etter at Tor Geir Espedal annonserte at han ville gi seg som Rogfast-sjef sommeren 2019.

Statens vegvesen avlyste konkurransen om den såkalte Kvitsøy-kontrakten på Rogfast i september i fjor. Da stod det kun igjen én kvalifisert tilbyder med et tilbud på omtrent én milliard kroner over byggherres prisanslag.

Vegvesenet håper nå å lyse ut første Rogfast-kontrakt i løpet av vinteren, uten at prosjektleder Eiterjord ønsker å gå nærmere inn på akkurat dette tidsrommet.

– Dette er prosjektets vurderinger, og vi venter nå på en intern prosess hvor vi også har engasjert eksterne ressurser som skal gi sin vurdering. Vi mener at vi har indentifisert så betydelige kutt at dette skal være mulig. Blant annet har vi sett på muligheten til å dele opp entreprisene på en ny måte, og vi vurderer å starte med en innledende entreprise på Kvitsøy som kun går ut på å bygge tunnelarmen ned, sier Eiterjord.

Stavanger Aftenblad var først ute med nyheten torsdag.