Planleggingsleder Jon Rabben Lundby, Statens vegvesen Rv4 Hunndalen-Mjøsbrua, seniorrådgiver Ole Seegaard Statens vegvesen, plansjef Lars Engelien, Gjøvik kommune, prosjektleder Odd Johansen, SVV rv4/E16 Valdres og ordfører Torvild Sveen i Gjøvik kommune. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet planlegger for byggestart på rv.4 i Gjøvik i 2023

Mandag møtes Statens vegvesen og planavdelingen i Gjøvik kommune for å starte samarbeidsprosjektet Rv.4 Gjøvik sør-Mjøsbrua. Målet er byggestart i 2022/2023.

Denne uka fikk Rv. 4 prosjektet i Statens vegvesen startordre fra Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik: Start planleggingen av den nordligste strekningen av Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua med sikte på byggestart så tidlig som mulig.

Statens vegvesen skiver i en pressemelding at de mener det er flere grep som gjør det mulig å gjennomføre en effektiv og god planlegging av den ulykkesutsatte riksvegen med stor trafikk.

- Dette er mange utfordringer som skal løses underveis for å lage en robust og god plan i møtet mellom riksveg, naboer og overordna spørsmål som jordvern, miljø, framkommelighet og byutvikling, sier planleggingsleder Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen, Rv.4/E16 Valdres i meldingen.

Vegvesenet ønsker derfor en dialogbasert planlegging sammen med høringspartene for å unngå tidkrevende innsigelser. Erfaringene fra Skype og Teamsmøter i koronatiden gjør at det blir enklere å gjennomføre nødvendige avklaringsmøter underveis i planleggingen.

- Får vi til dette kan vi jobbe parallelt med flere av planene, sier Rabben Lundby.

Tradisjonell vegplanlegging kan være tidkrevende med korrespondanse og innsigelser mellom fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE og vegmyndighetene. I tillegg skal naboene som blir berørt av den nye vegen få skikkelig behandling.