Statens vegvesen inngår nå som partner i et nyopprettet Senter for Forskningsdrevet Innovasjon, "SFI BLUES" . Illustrasjon av flytebru over Bjørnafjorden. Ill. Statens vegvesen/AMC

Vegvesenet partner i nytt senter for forskningsdrevet innovasjon

Forskningsrådet har gitt sin tilslutning til opprettelsen av «SFI BLUES», som skal ledes av SINTEF Ocean i Trondheim. Vegvesenet er én av mange industriaktører.

Hovedmålet til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon SFI BLUES er å gjøre norsk industri i stand til å utvikle, bygge og drifte flytende konstruksjoner for fremtidens behov innen fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur.

- Havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står ovenfor. Flytende havvind og flytende solkraftverk er lovende teknologier i omstillingen til et nullutslippssamfunn, skriver Statens vegvesen.

Forskning ved SFI BLUES skal bidra til utvidelse av norsk havbasert industri og dermed øke dens robusthet og konkurranseevne til å bidra til å løse globale utfordringer.

- I Vegvesenet jobber vi mye med å utvikle ny teknologi for fremtidens infrastruktur, mest på land, men også til havs. Norge er et land med mange bruer, og vi er i verdenstoppen med hensyn til utvikling og bygging av hengebruer og flytebruer. Vi jobber stadig med å utvikle faget, og videreutvikling av beregningsmetodene for ulike former naturlaster som vind, bølger, strøm og dønninger er svært viktig i denne sammenhengen. Denne kunnskapen blir et viktig bidrag for SFI BLUES, og vi gleder oss til å bidra i dette nye, tverrfaglige senteret for forskningsdrevet innovasjon, sier Mathias Egeland Eidem, leder for Komplekse konstruksjoner i Statens vegvesen til vegvesen.no.