Statens vegvesen testet i vinter nytt videoanalyseverktøy for dokumentasjon av føreforhold. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet overvåker vinterdriften med ny teknologi

Statens vegvesen har i vinter testet nytt utstyr for å overvåke føreforholdene.

Det er gjort i samarbeid med driftsentreprenøren Svevia på strekningen av rv. 3 mellom Alvdal og Ulsberg. Driftskontrakten hadde oppstart i fjor høst.

– Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi for enklere å kunne ha en tett oppfølging og samarbeid med driftsentreprenørene, og sikre oss en effektiv og god vinterdrift. Dette vil være et nyttig verktøy i det daglige arbeidet både for våre byggeledere og kontrollingeniører i Statens vegvesen, men også for driftsentreprenøren på strekningen, sier Petter Storødegård i Statens vegvesen i en pressemelding.

I oktober i fjor fikk to av brøytebilene til Svevia og en vegmesterbil montert og kalibrert vegbanesensorer.

Ved hjelp av videopptak fra en mobiltelefon i frontruta på en bil avdekker og kategoriserer væranalysen RoadAI Weather dekkeforhold som våt veg, bar veg, snø, is, og slaps.

Programvaren RoadAI fra firmaet Geomatikk IKT er en skybasert løsning utviklet for å gjøre enkel, sikker og rask produksjon av bilder, video og arbeidsnotater. I tillegg til støtte for daglig drift av vegnettet, benyttes løsningens kunstige intelligens til å automatisk detektere tilstanden på hele vegnettet.

Ved å kombinere væranalysen med den mobile vegbanesensoren MD30 kan man også avdekke tykkelse på is- og snødekke, duggpunkt/frysepunkt, overflatetemperatur, friksjon/grep mm.

– Denne måten å samle data på gir oss harde fakta som temperatur, luftfuktighet, snø og is-tykkelse, samtidig som det tas opp video. Dette gir oss et godt grunnlag for vurderinger av vinterdriften, sier Stein Presthagen i Statens vegvesen i meldingen.

Dataene visualiseres samlet i et kart. Brukeren kan klikke i kartet på ønsket sted for å inspisere bilder og videoer fra stedet.