Jon Molnes leder Krimenheten i Statens vegvesen .Foto: Henriette Erken Busterud / Statens vegvesen

Vegvesenet oppdaget omfattende lovbrudd - nå deler de funnene

Statens vegvesen har gjennom flere undersøkelser på sine anlegg oppdaget det de beskriver som omfattende brudd på lover og regler, og inviterer bransjen til dialogmøte om sine erfaringer med sosial dumping og kriminelle aktører.

Det skriver Vegvesenet i en artikkel via sin interne nyhetskanal Vegnett.

– Useriøse og kriminelle aktører har i lang tid utnyttet et tillitsbasert system. Kontrollvirksomheten har i liten grad vært egnet til å avdekke brudd som søkes skjult, og erfarings- og informasjonsdeling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser har vært begrenset. Det har gitt useriøse og kriminelle aktører betydelig handlingsrom med liten risiko for oppdagelse, sier Jon Molnes, leder av Krimseksjonen i Statens vegvesen.

På bakgrunn av omfattende brudd på lov og regelverk som Vegvesenet skal ha funnet, inviterer de nå bransjen til et halvdags dialogmøte fredag 11. januar.

– For å møte situasjonen har vi det siste året gjennomført langt flere målrettede kontroller enn tidligere. Det er i tillegg etablert kapasitet og kompetanse til å forfølge funn der det er grunn til det. Funnene har gitt ny dokumentert kunnskap og styrker bekymringen. Overfor bransjen ønsker vi å presentere et bilde av nå-situasjonen hva gjelder useriøs og kriminell aktivitet innenfor vårt samfunnsoppdrag. I dette ligger både å vise til konkrete saker og presentere handlingsmønster som aktører benytter for å få urettmessig vinning, sier Molnes.

Han mener at en felles forståelse av situasjonen gir godt grunnlag for diskusjon om blant annet tiltak. Dialogmøtet skal, ifølge Vegnett, fokusere på å finne ut om næringsaktørene har samme forståelse av situasjonen og om hvilke tiltak som kan være aktuelle for å bedre den.

Statens vegvesen har allerede kastet kritiske blikk på egen virksomhet, heter det i artikkelen fra Vegnett.

– Det handler blant annet om kontroll, sanksjonsregime og bruk av dette, krav til dokumentasjon, samt hvordan vi bedre kan sikre informasjons- og erfaringsdeling på tvers av organisatoriske og geografiske grenser. I tillegg er det tverretatlige krim-samarbeidet vesentlig styrket. Alt handler om penger – det betyr at de mest effektive tiltakene rammer tilgangen på penger, sier Molnes.

– Kampen for et sunt arbeidsmarked handler vel så mye om bransjen og de virkemidler bransjen selv rår over, avslutter han.

Les mer om dialogmøtet her.