Den 1,7 kilometer lange Grantunnelen ble kraftig forsinket i prosjektet og er en av mange forhold NCC og Vegvesenet er uenige om. 

Vegvesenet og NCC skal mekle om 255 krav

Denne uken møtes NCC og Statens vegvesen til rettsmekling i forbindelse med giganttvisten ved riksvei 4-prosjektet på Hadeland. Partene har ikke gitt opp håpet om å unngå rettssak.

Ifølge Oppland Arbeiderblad møtes partene til rettsmekling i Gjøvik tingrett 11. februar. Det skal mekles om 255 krav, hvert på opptil 400.000 kroner.

Gigantkrav

Saken dreier seg om riksvei 4-prosjektet mellom Gran Grense og Hadeland hvor NCC i 2013 inngikk en kontrakt med Statens vegvesen på drøyt 1,1 milliarder kroner. I desember 2016 kunne Statens vegvesen åpne 5,9 kilometer ny firefeltsvei på Hadeland. Den 1,7 kilometer lange Grantunnelen ble imidlertid kraftig forsinket i prosjektet og åpnet først et halvår etter resten av veistrekningen.

I februar i 2018 kom det fram at NCC hadde et tilleggskrav i prosjektet på 800 millioner kroner. I november i fjor opplyste imidlertid prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC at kravet som kan havne i retten er lavere.

– Jeg vil ikke si noe om kravet vårt, men det er lavere enn 800 millioner kroner, sa Erlien.

Rettsmekling

Giganttvisten skal etter planen opp i Gjøvik tingrett til høsten. Det er satt av et helt år til saken. Men før det skal partene altså gjennom en rettsmekling i et forsøk på å bli enige om hele eller deler av kravene før hovedforhandlingen.

– Hvis partene ikke oppnår enighet vil saken bli behandlet ved hovedforhandling i Gjøvik tingrett med oppstart i høst. Retten vil da behandle alle gjenstående tvistepunkt, også tvistepunkt over 400.000 kroner, sier Cecilie Weisæth Monsbakken ved juridisk avdeling i Statens vegvesen til OA.

Gjør alt for å unngå rettssak

Arnfinn Erlien uttalte til Byggeindustrien i november at partene ønsker å prøve alt for å unngå rettssak.

– All erfaring viser at utfallet i en rettssak er lite forutsigbart. Det er kun advokatene som er sikre på å tjene på dette, sa Erlien.

– Jeg håper fortsatt at vi skal komme til enighet, og gjør vi ikke det, vil det bety at ufornuften vinner, uttalte prosjektlederen.

Felles ambisjoner

Rettsdokumenter OA har fått tilgang til bekrefter at partene fortsatt håper på å unngå rettssak, eller i det minste begrense omfanget av krav som skal opp i retten.

– Partene uttrykker en felles ambisjon om å løse tvisten gjennom meklingen. Hvis partene ikke lykkes fullt ut, har de en felles ambisjon i meklingen om å rydde vesentlig opp i kravene slik at hovedforhandlinger kan kortes ned og konsentreres om hovedspørsmålene og hovedkravene, heter det i rettsdokumentene.

– Meningsløst

Ifølge OA blir riksvei 4-tvisten mellom NCC og Statens vegvesen den største rettssaken i Gjøvik tingrett noensinne. Byggeindustrien har tidligere trukket paralleller til rettssaken mellom Hæhre og Statens vegvesen/Bane NOR i forbindelse med sluttoppgjøret for Fellesprosjektet-parsellen Minnesund -Kleverud. Den saken pågikk i 14 uker, og det ble antydet at tvistesaken samlet kostet partene rundt 100 millioner kroner.

– Det er umulig for meg å si hva dette koster, men det sier seg selv at det blir enorme summer når man inkluderer både prosessen i forkant og en rettsak som er berammet til et helt år, med mulighet for ankesak. I vår organisasjon snakker vi mye om hvor meningsløst det er å bruke så mye av fellesskapets penger på rettsaker. Derfor nekter vi også å gi opp håpet om å unngå rettssak, uttalte Arnfinn Erlien i november.