Magne Sveen fikk til slutt betalt for sprengningsarbeidene de utførte under byggingen av riksvei  4 Lygna sør.

Vegvesenet og Magne Sveen avsluttet seks år lang riksvei 4-konflikt med forlik - regner ikke lenger på Vegvesen-prosjekter

Den langvarige tvistesaken mellom Statens vegvesen og Magne Sveen rundt sluttoppgjøret ved riksvei 4 Lygna sør-prosjektet, endte med at staten må betale entreprenørselskapet ti millioner kroner.

Konflikten mellom Statens vegvesen og Magne Sveen AS har som kjent vært gjennom hele rettsapparatet, og endte med den såkalte Sveen-dommen i Høyesterett i 2018. I dommen fra Høyesterett fikk entreprenøren medhold i at de har krav på tilleggsutbetaling som en følge av at sprengningsomfanget i prosjektet ble vesentlig større enn det Statens vegvesen beskrev i tilbudsgrunnlaget.

Ifølge Hadeland skulle saken om erstatningsbeløpet opp i Eidsivating lagmannsrett i februar, men partene kom til enighet under rettsmekling. I forliket må Statens vegvesen betale Magne Sveen åtte millioner kroner pluss moms. Magne Sveens opprinnelige krav var på 10,8 millioner kroner.

– Vi mente egentlig at vi skulle hatt litt mer, men vi hadde ikke lyst på en ny rettssak med uvisst utfall. Jeg er ingen gambler, og ti millioner kroner er 20 gode årslønner, sier daglig leder Morten Sveen i Magne Sveen til Hadeland.

Han er tydelig irritert på at de har måttet bruke så mye tid og ressurser på å kjempe om et tilleggskrav Sveen mener Vegvesenet burde godtatt da entreprenøren fremmet kravet i juni 2014.

– Vi har fått pengene på konto og er i prinsippet fornøyde med oppgjøret, og at vi omsider er ferdige med dette. Men denne konflikten burde aldri ha funnet sted, for det var egentlig ingen grunn til det. Denne saken var egentlig fullstendig unødvendig, og har kostet både oss og staten mye tid, penger og krefter, sier Sveen til avisen.

Han virker heller ikke å være spesielt lysten på å ta nye oppdrag for Statens vegvesen.

– Det er ikke aktuelt å gi dem priser på oppdrag før vi kan stole på at vi får det vi har krav på. Vi klarer oss bra uten dem, sier han til Hadeland.

Statens Vegvesens saksbehandler, Cecilie Weisæth Monsbakken sier i en kommentar til Hadeland at det var er greit for begge parter å slippe en ny runde i retten og dermed få avsluttet saken.