Foto: Ingvar Skattebu / Oppland Arbeiderblad / NTB scanpix

Vegvesenet og Brødrene Dokken svært kritiske til dom etter sprengningsulykke - begge dropper anke

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at hensynet til pårørende og egne ansatte, gjør at Statens vegvesen ikke anker dommen i Valdres tingrett etter sprengningsulykken i Nord Aurdal i februar 2016.

Tingretten dømte Statens vegvesen til å betale en bot på 500.000 kroner for brudd på Arbeidsmiljøloven. Vegvesenet ble også ilagt et erstatningsansvar ovenfor de etterlatte etter gravemaskinføreren som omkom i ulykken.

- Dette har vært en tung og vanskelig sak for alle involverte siden den tragiske ulykken ved Klosbøle. Sikkerhet for alle som jobber på våre veianlegg er svært viktig for Statens vegvesen, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i meldingen fra etaten.

Kritisk til flere vurderinger

Vegvesenets peker på at de har studert dommen nøye og er kritiske til flere forhold i rettens vurderinger.

- Valdres tingrett mener navngitte ansatte har handlet grovt uaktsomt. Det er en sterkt belastende karakteristikk som vi mener det ikke er grunnlag for. Tingretten har heller ikke begrunnet hvorfor den mener uaktsomheten var grov, sier Davik videre.

Fulgte retningslinjene

Han sier i meldingen at de ansatte i Vegvesenet fulgte retningslinjene og opptrådte forsvarlig ut fra den informasjon de hadde før ulykken. Vegvesenet mener også tingretten tar feil når den hevder tiltakene som ble gjort før ulykken ikke var tilstrekkelig grundige eller tilpasset situasjonen.

- Våre folk handlet fullt ut forsvarlig ut fra den informasjonen de hadde før ulykken. Etter en helhetlig vurdering av saken velger vi likevel ikke å anke den videre til lagmannsretten, sier Davik.

Uklar

Vegvesenet er også spørrende til hvorfor tingretten mener HMS-systemene til Vegvesenet er gode, samtidig som den mener systemet kan forbedres.

- Dommen er uklar å hvilke krav byggherreforskriften stiller til oss som byggherre. I stedet for å bruke rettsalen for å få klarhet i dette vil vi gjøre dette i samarbeid med Arbeidstilsynet, sier Davik.

Brødrene Dokken anker heller ikke

I dommen fra Valdres tingrett ble Brødrene Dokken AS dømt for overtredelse av arbeidsmiljøloven, og entreprenøren ble i likhet med Statens vegvesen straffet med en bot på 500.000 kroner. Brødrene Dokkens advokat Lars-Henrik Windhaug i Codex Advokat AS, sier i en pressemelding at Brødrene Dokken etter en nøye vurdering har tatt en beslutning om å ikke anke Valdres tingretts dom.

– Vi er sterkt uenige i at selskapet skal straffes når tingretten har konkludert med at arbeidene som ble utført var en forsvarlig og anerkjent strategi, sier Windhaug.

Orker ikke ny runde i retten

– Selskapets HMS-systemer og rutiner er gode, men ulykken ble forårsaket fordi rutinene ikke ble fulgt. Det er under slike omstendigheter ikke riktig at vi som bedrift skal holdes ansvarlig for at andre beslutter å fravike HMS-instruksene. På dette området opplever Brødrene Dokken AS at dommen etterlater tvil om rekkevidden av et ansvar for en ulykke man ikke rådet over, og det ansvaret må vi vurdere fortløpende i fremtiden. Når vi likevel velger å ikke anke er det fordi saken er svært teknisk, og vi orker ikke en runde til i rettssystemet med den belastning det ikke bare vil påføre oss, men også de etterlatte som bør få fred. Alle våre ansatte og samarbeidspartnere kan samtidig være trygg på at HMS alltid har vært, og alltid vil bli, høyt prioritert av selskapets ledelse, står det i pressemeldingen fra entreprenørselskapet.