Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad er svært fornøyd med løsningen som Bane Nor og Vegvesenet har kommet frem til og tror den vil ha store fordeler.
Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad er svært fornøyd med løsningen som Bane Nor og Vegvesenet har kommet frem til og tror den vil ha store fordeler.Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen.

Vegvesenet og Bane Nor signerte avtale for fellesprosjekt

Statens vegvesen og Bane Nor har signert en samarbeidsavtale om Fellesprosjektet Arna-Stanghelle. - Bransjen og samarbeidspartnerne vil møte en felles byggherreorganisasjon, understreker prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad.

Etter seks år med planlegging ble vei og jernbaneprosjektet mellom Arna og Stanghelle belønnet med godkjent statlig reguleringsplan 1. april i år.

- Vi er i gang med sentrale prosesser frem mot byggestart og en av dem er samarbeidsavtalen mellom etatene som ble signert på styremøte onsdag kveld, forteller Erstad, i en pressemelding.

Én byggherre

Avtalen ble signert av utbyggingsdirektørene Kjell Inge Davik fra Vegvesenet og Stine Undrum fra Bane Nor. Avtalen gjelder til prosjektet er overlevert.

- Selv om Statens vegvesen er prosjekteier i dette fellesprosjektet, er vi opptatt av å formidle til alle fremtidige samarbeidspartnere for prosjektet at de vil møte én felles byggherre. Prosjektorganisasjonen består av ressurser fra både Bane Nor og Statens Vegvesen, og disse vil ha ansvar for å bygge både vei og bane, understreker Davik.

Avtalen for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle ble signert av Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør Statens vegvesen og Stine Undrum, utbyggingsdirektør Bane Nor.
Avtalen for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle ble signert av Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør Statens vegvesen og Stine Undrum, utbyggingsdirektør Bane Nor.Foto: Anne Hærdlevær Laskemoen/Bane Nor.

Fornøyde

Prosjektet er svært fornøyd med løsningen som Bane Nor og Vegvesenet har kommet frem til og tror den vil ha store fordeler, står det i pressemeldingen.

- Dette fellesprosjektet er en unik mulighet for læring og erfaringsoverføring mellom våre to organisasjoner, begge med betydelige fagmiljø og kompetanse. Løsningen med en felles byggherre vil komme bransjen, prosjektet og de som jobber i det til gode, sier Undrum.

Prosjektet er etablert med en prosjektorganisasjon under ledelse av prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad i Statens vegvesen. Det er etablert et prosjektstyre med representanter fra de to organisasjonene. Prosjektstyret består av utbyggingsdirektørene og lederne for utbyggingsområdene i Statens vegvesen og Bane Nor, Kjartan Hove og Hans-Egil Larsen, står det i meldingen.

Rekruttering og markedsfokus

Tiden fremover skal benyttes til å bygge opp en prosjektorganisasjon og ha dialog med markedet.

- Vi har allerede en god prosjektgruppe med representanter fra begge organisasjonene. Vi har ingen dublerende funksjoner og hver enkelt har ansvar for både veg og bane i prosjektet. Framover skal vi rekruttere og fortsette å bygge et sterkt samlet lag, understreker prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad.

Holder på oppstartsdatoen

2024 er satt som oppstartsdato for prosjektet, og den holder byggherren på.

- Prosjektet skal likevel få en investeringsbeslutning og et stortingsvedtak før vi kan sette spaden i jorden, understreker  Erstad.