Statens vegvesen og Bane Nor forventer å spare fire milliarder kroner på å bygge vei og bane ut fra Bergen parallelt og sammen. Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen
Statens vegvesen og Bane Nor forventer å spare fire milliarder kroner på å bygge vei og bane ut fra Bergen parallelt og sammen. Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen

Vegvesenet og Bane Nor mener de sparer fire milliarder på samarbeid i fellesprosjektet Arna – Stanghelle

Statens vegvesen og Bane Nor forventer å spare fire milliarder kroner med parallell vei- og jernbaneutbygging mellom Arna og Stanghelle i Bergen.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag.

– Vi har visst at det er fordeler med å bygge sammen. Gjennom detaljplanleggingen har vi kommet frem til synergien ligger på dette nivået. Fire milliarder er en anselig sum, og til sammenligning kostet operabygget i Oslo 4,2 milliarder, sier prosjektleder for planleggingsfasen Gunnar Søderholm i Statens vegvesen.

Innsparingen skjer, ifølge pressemeldingen, ved at vei og bane bygges parallelt med felles rømmingssystem, felles tekniske anlegg, felles byggherreorganisasjon og felles kontrakter.

– På denne måten får en helt klart mer for pengene, sier Søderholm.

Gunnar Søderholm i Statens vegvesen har ledet Fellesprosjektet Arna-Stanghelle gjennom hele planleggingsprosessen Foto: Helge Rong / Statens vegvesen
Gunnar Søderholm i Statens vegvesen har ledet Fellesprosjektet Arna-Stanghelle gjennom hele planleggingsprosessen Foto: Helge Rong / Statens vegvesenHelge Rong

Prosjektet består for det meste av lange tunneler der ny E16 utgjør omtrent 29 kilometer, og jernbanen utgjør omtrent 28 kilometer.

Fellesprosjektet har en totalkostnad på rundt 27 milliarder kroner.

– Det er kontinuerlig krevende avveiinger mellom hvordan vi skal bruke samfunnets midler på en beste mulig måte, samtidig som vi skal etterlate oss en plan og et prosjekt som skal fremstå estetisk og godt planlagt og noe vi alle kan være fornøyde med, sier Søderholm.

Bane Nor og Statens vegvesen har også opprettet en felles byggherreorganisasjon.

– Vi jobber som én organisasjon i dette prosjektet. Slik får vi igjen mer for pengene og slipper to organisasjoner med dobbeltfunksjoner. I tillegg blir vi en organisasjon med sterk kompetanse som lærer av hverandre og som sammen tenker bredt og finner felles løsninger, noe som er en stor fordel, understreker Søderholm.

Men det er selve utbyggingen av veg og bane parallelt fra Arna til Helle som gir de største innsparingene, skriver Vegvesenet i pressemeldingen. Det er Statens vegvesen som leder prosjektet.