Illustrasjonsfoto.

Vegvesenet må vurdere bæreevnen til 11.650 bruer

Før tyngre tømmervogntog på opptil 60 tonn kan slippe til på norske fylkesveier, må Vegvesenet vurdere 11.650 bruer for å se om de tåler belastningen.

Statens vegvesen har allerede vurdert 5.000 bruer, slik at ni av ti riksveier kunne åpnes for de tyngste vogntogene. De nærmeste to årene skal altså over dobbelt så mange vurderes, skriver Nationen. Skogeierne mener det er en skandale at dette ikke er gjort for lenge siden.

– Vi er fornøyde med at de er i gang, men vi ligger 25 år etter Sverige. Vi mener regjeringen bør etablere en bropakke på en 250 millioner kroner til å utbedre bruer, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet.

– Det er stort sett bæreevnen til bruene som avgjør om veier kan oppskrives til 60 tonn. Standarden på bruene er derfor avgjørende for å få større vogntog på veiene, sier Lahnstein.

I 2013 bevilget regjeringen 100 millioner kroner for å finne ut hvor mange bruer som tåler vogntog på 60 tonn.

– Arbeidet består av at vi gjennomgår registrene våre, kvalitetssikrer dem og analyserer om bruene tåler 60 tonn, sier brudirektør Børre Stensvold i Vegvesenet.

Med større biler kan antall vogntog med tømmer kuttes, noe næringen mener kan spare den for rundt 50 millioner kroner i året.