Foto: Statens vegvesen.

Vegvesenet lyser ut rehab-kontrakt på to Oslo-tunneler

Statens vegvesen lyser ut kontrakten på rehabilitering av Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnlen i Oslo.

Med bakgrunn i reguleringsarbeidet til gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet ble det forutsatt at det måtte gjøres tiltak på Hammersborgtunnelen for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for den nye departementsbebyggelsen, skriver Statens vegvesen i en melding.

Hammersborgtunnelen må bygges om i forbindelse med arbeidene med regjeringskvartalet, og blir som et resultat av denne ombyggingen oppgradert til dagens standard.

Arbeidene med Vaterlandstunnelen skal utføres som et ordinært oppgraderingsprosjekt. Arbeidene på tunnelene vil bli utført i samme entreprise fordi trafikksystemet til de to tunnelene henger sammen og tunnelene kan derfor ikke kan stenges separat, opplyser Vegvesenet.

De viktigste endringene fra dagens veisystem er:

* Hammersborgtunnelen som i dag består av flere sammensatte kulvertsystemer (støpte betongtunneler), bygges som sammenhengende ny kulvert fra Akersgata og østover til Møllergata. Store deler av dagens trasé senkes, og tunnelen forlenges mot øst med cirka 100 meter.

* Dagsonen mellom tunnelene halveres til cirka 70 meter i ny situasjon, mot cirka 140 meter i dag. Rampene til og fra gatenettet ved Vaterlandtunnelens vestre portalen senkes sammenlignet med dagens situasjon.

* Vaterlandtunnelen blir om lag 40 meter kortere enn i dag, da dagens overbygg ved vestre portal fjernes.

* Rampetilknytninger til Akersgata, Hospitalsgata og Mariboes gate fjernes.

* Det bygges arkade for gangtrafikk innenfor fasaden i kvartalet Møllergata 24/Hammersborggata 17 (Megazone) for gangtrafikk mellom Mariboes gate og Møllergata. Fortau langs Folkets hus fjernes og erstattes med arkade for gangtrafikk innenfor fasaden.

* Vaterlandstunnelen oppgraderes

Prosjekt har en estimert anleggsperiode på tre år. Dette innebærer at Ring 1 vil være helt stengt fra Pilestredet i vest til Torggata i øst, inkludert Vaterlandstunnelen i anleggsperioden, opplyser Statens vegvesen.