Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll
Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

Vegvesenet lyser ut milliardjobb i Kristiansand - endrer kontraktsmodell

Statens vegvesen jobber nå  med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for hovedkontrakten i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand. Milliardprosjektet skal etter planen lyses ut i mai 2022, og som en totalentreprise med forhandlinger.

Gartnerløkka-prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i Kristiansand kommune over en lengde på cirka 1,4 kilometer. Det omfatter to nye planskilte kryss, et mot rv. 9 og Vestre Strandgate og et mot ferjeterminal og ny Havnegate. Hovedarbeidene består av bygging av flere konstruksjoner, vei og grøntanlegg, utvidet ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. Kontraktsarbeidene har et prisestimat i størrelsesorden 1,7 milliarder kroner, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

I prosjektet gjennomføres det syv forberedende entrepriser for å tilrettelegge best mulig for hovedkontrakten og redusere risiko i denne.

For å tilpasse seg markedet bedre gjør Statens vegvesen endringer i tilbudsgrunnlaget etter en markedsdialog tidligere i år. Hovedkontrakten planlegges nå lyst ut som en totalentreprise med forhandlinger. Statens vegvesen har gjennomført flere større utbyggingsprosjekter etter en slik kontraktsmodell og skaffet seg gode erfaringer som man nå kan nyttiggjøre seg av i Gartnerløkka-prosjektet.

- Vi har valgt å gå bort fra å gjennomføre kontraktsarbeidene etter en såkalt samspillsmodell som i lengre tid har vært vurdert som mest aktuell for prosjektet. Tilbakemeldinger fra bransjen har også vært medvirkende til denne endringen, sier assisterende prosjektleder Jan Helge Egeland i meldingen.

Første fase vil være en prekvalifisering der tre tilbydere velges ut og får anledning til å delta i tilbudskonkurransen for oppdraget. Tilbudsfasen med to forhandlingsrunder planlegges gjennomført med en varighet på 6-8 måneder slik at en utbyggingskontrakt kan inngås våren 2023. Statens vegvesen vil honorere tilbydere som ikke vinner frem i konkurransen med en økonomisk kompensasjon for kostnader forbundet med tilbudsgivingen, opplyser byggherren.