Vegvesenet lyser ut konsulentoppdrag om utvikling av riksveinettet

Statens vegvesen utlyser et tverrfaglig konsulentoppdrag som skal legge grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan for 2022 til 2033.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding denne uken.

Statens vegvesen skal foreslå en fordeling av de økonomiske rammene mellom de åtte korridorene og 18 rutene som utgjør riksveinettet. Som innspill til dette arbeidet skal ulike konsulentmiljøer gjennomføre en verdianalyse for utvalgte strekninger, heter det i pressemeldingen.

– Vi skal få samfunnsnytten opp og kostnadene ned i våre prosjekter, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i meldingen.

Oppdraget innebærer å vurdere målene vi har for utviklingen av hver enkelt korridor. Vegvesenet skriver at de også skal vurdere de tekniske løsningene som legges til grunn for framtidig utbygging.

Kontrakt inngås med fire leverandører, hvor to leverandører leverer parallelle rapporter for hver strekning.

Her vil Vegvesenet starte med tre strekninger, og vil deretter vurdere det kontinuerlige behovet.

Vegvesenet ber om team som har kompetanse innenfor veifag, hydrologi, vann- og avløp, konstruksjon og geofag. Arbeidet skal utføres i 2020, og den økonomiske rammen er tolv millioner kroner.

Les mer om oppdraget på Doffin.no.