E18 ved Høvik I Bærum. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Vegvesenet lyser ut den første E18 Vestkorridoren-kontrakten

Det er entreprisen for de forberedende arbeidene på Ramstadsletta lyses nå ut, og det er en utførelsesentreprise.

Stortinget vedtok fredag ny E18 vest for Oslo med 57 mot 28 stemmer, og allerede mandag var byggherren klar med den første utlysningen.

Entreprisen er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter. Den andre entreprisen med forberedende arbeider på Strand lyses ut i løpet av høsten 2020, skriver Vegvesenet i en pressemelsung.

Med utlysning i slutten av juni 2020 planlegger prosjektet å inngå denne kontrakten i november 2020. Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er vinteren 2020/2021.

– Dette er en forberedende entreprise som i hovedsak består av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Entreprisen skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer etterpå, forteller byggeleder Katinka Stenstad i meldingen.

Arbeidene vil pågå i vel et år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer.

Samtidig lyser de ut oppdrag på setningsmålinger av bygninger og konstruksjoner i området for første utbyggingsetappe av E18 Vestkorridoren.