Lærling fra Stangeland Maskin som tok fagprøve på Statens vegvesen sitt prosjekt Ryfast. Foto: Øyvind Ellingsen/ Statens vegvesen

Vegvesenet krever minimum lærlingeandel og utvider kompensasjonsordnignen

Statens vegvesen innfører minimumskrav på fem prosent lærlinger i utbyggingskontrakter over 50 millioner kroner, og utvider i tillegg kompensasjonsordningen sin for bruk av lærlinger.

Det skriver Vegvesenet selv i en pressemelding onsdag.

Statens vegvesen har frem til nå ikke satt krav til minimum andel lærlinger i kontraktene sine, og har heller kompensert entreprenørene med 50 kroner per time for lærlinger. De beholder og utvider ordningen videre, men går også over til å kreve lærlinger, etter at en kartlegging gjort av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) viste stor variasjon i tilgang på lærlinger rundt om i Norge.

Viktig kartlegging

Denne oversikten viser forholdet mellom lønnstakere og løpende lærekontrakter fordelt på yrke i 2018. Illustrasjon: EBA

Det er flest lærlingplasser innen bygg innen tømrer-, rørlegger- og betongfaget. For anlegg er det, ifølge pressemeldingen, flest lærlinger i anleggsmaskinførerfaget med totalt drøyt fem prosent lærlingedekning. I vei- og anleggsfaget er totaldekningen 2,4 prosent, og disse er ujevnt fordelt over landet. Ingen landsdeler har en dekning over seks prosent i vei- og anleggsfaget, skriver Vegvesenet.

Dette kartet viser prosenten av løpende lærekontrakter per lønnstaker i vei- og anleggsfaget, asfaltfaget og banemontørfaget etter fylke i 2018. Illustrasjon: EBA

Avdelingsleder Vei og Jernbane i EBA, Arne Aakre, forteller at kartleggingen er gjort for å belyse viktigheten av at det stilles krav til lærlingeandel. Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen roser EBA for arbeidet med å få kartlagt tilgangen til lærlinger.

– Vi er glade for at EBA har innhentet denne informasjonen og at de bidrar til at vi kan sette realistiske krav til lærlingeandel på våre kontrakter. En gjennomgang av våre kontrakter viser at lærlingeandelen flere steder har ligget under 3 prosent. Nå vil vi gjøre vår del for å legge til rette for flere lærlingeplasser, sier Sandvin.

‒ God balanse

Forslaget om at Vegvesenet skal kreve minimum fem prosent lærlinger i kontrakter med årlig omsetning over 50 millioner kroner kommer opprinnelig fra EBA. Sandvin sier i pressemeldingen at hun synes dette er en god løsning.

– Som fastlands-Norges største byggherreorganisasjon har vi gjennom våre kontrakter en unik mulighet til å bidra. I tillegg til å kontraktsfeste lærlingeandel vil vi øke kompensasjonen til 100 kroner per time for lærling-timer utover fem prosent. Vi kompenserer opp til syv prosent, sier hun.

Arne Aakre i EBA er godt fornøyd med samarbeidet som entreprenørforeningen har hatt med Vegvesenet for å utvide byggherreorganisasjonens ordning for lærlinger.

‒ Vi har sammen kommet frem til dette resultatet, og vi er veldig glade for at Vegvesenet har valgt å beholde ordningen med kompensasjon, som er en veldig god ordning. Samtidig ønsker vi jo krav til lærlinger, og vi synes Vegvesenet har balansert kravene sine på en veldig bra og realistisk måte, sier han til Byggeindustrien.