Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. Foto.Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegvesenet krever at entreprenør etterbetaler 1,6 millioner kroner

Statens vegvesen avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos en av sine entreprenører, og holder tilbake 1,5 millioner kroner frem til entreprenøren kan dokumentere etterbetaling.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding mandag.

Statens vegvesen har avdekket to tilfeller der en entreprenør har brutt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om avtaler og godkjenningsordninger på arbeidstidsordninger, heter det i meldingen.

Stikkprøver avdekket i det ene tilfellet en 14-14 ordning som ikke hadde nødvendig godkjenning fra en fagforening med innstillingsrett. Entreprenøren trodde de kunne benytte seg av en godkjenningsordning fra en annen juridisk enhet, noe som medførte at arbeidstakerne i bedriften utførte arbeid i henhold til en ulovlig arbeidstidsordning, skriver Vegvesenet.

Ansatte i bedriften arbeidet da 73,5 timers uke i to uker, og fikk deretter to uker fri. En slik ordning gir ingen overtidsbetaling. Etter at dette ble avdekket, har Statens vegvesen pålagt entreprenøren å etterbetale rettmessig overtidstillegg for hele kontraktsperioden. Entreprenøren selv har beregnet dette til en kompensasjon på rundt 1,6 millioner kroner til de ansatte i rettmessig overtidstillegg.

En stikkprøve på et annet anlegg med samme entreprenør avdekket lignende forhold, men lovbruddet er her ikke like grovt, skriver Vegvesenet videre.

Statens vegvesen har også her stilt krav etterbetaling av rettmessig overtidstillegg for hele kontraktsperioden på tre år, og holder i dette tilfellet tilbake 1,5 millioner kroner frem til entreprenøren kan legge frem dokumentasjon på etterbetaling.

‒ Arbeidet med disse to sakene har vært krevende, men entreprenøren skal ha ros for å ordne raskt opp når forholdene påpekes. Statens vegvesen har økt kontrollaktiviteten knyttet til kontraktens krav om lønns og arbeidsforhold, og passer hele tiden på at regelverket følges. Dette er vårt ansvar som byggherre, uttaler Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.