Statens vegvesen og Flakstad kommune samarbeider for å få realisert gang- og sykkelvei på E10 Ramberg i Lofoten i løpet av året. Illustrasjon: Sweco
Statens vegvesen og Flakstad kommune samarbeider for å få realisert gang- og sykkelvei på E10 Ramberg i Lofoten i løpet av året. Illustrasjon: Sweco

Vegvesenet jobber for å forlenge gang- og sykkelveien langs E10 i Lofoten

Statens vegvesen og Flakstad kommune samarbeider for å få realisert gang- og sykkelvei på E10 Ramberg i Lofoten i løpet av året.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding torsdag.

Flakstad kommune mangler, ifølge pressemeldingen, byggeklare tomter, og har utviklet to byggefelt utenfor Ramberg. Det er imidlertid et krav at gang- og sykkelvei må være på plass før det gis tillatelse til boligbygging i området, og konsulentselskapet Sweco har laget byggeplan for en forlengelse av dagens gang- og sykkelvei østover fra Ramberg sentrum til Jusnes. Kommunen har også vært i dialog med berørte grunneiere, skriver Vegvesenet.

Statens vegvesen vurderer nå om det er mulig å realisere den planlagte gang- og sykkelveien innenfor budsjettet for 2021.

– Dette er positive signaler for oss, og jeg håper at vi skal komme i mål. Gang- og sykkelveien er avgjørende for at vi kan utvikle kommunesenteret. Med nye boligområder i Jusnes og Vassdalen, kan ungdommen bygge og bli boende i kommunen, og ungene kan gå trygt til skolen, sier ordfører Trond Kroken i Flakstad.

Byggeleder Jon Roger Sørvang i Statens vegvesen understreker at det ikke er tatt noen beslutning i saken, men håper på en avklaring like etter ferien.

– I tillegg til det økonomiske, er det et spørsmål om det er praktisk mulig å få bygd gang- og sykkelveien innenfor drifts- og vedlikeholdskontraktene vi har i dag, slik at vi unngår en tidkrevende anbudsprosess, sier Sørvang i pressemeldingen.

Statens vegvesen skriver at de allerede har fyllmasse i Fjøsdalen deponi, og det er allerede gatelys på strekningen. Kostnadene til en 1.250 meters forlengelse av gang- og sykkelveien på Ramberg anslås til mellom 15 og 20 millioner kroner.