E6 Langnesberga: NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors.
E6 Langnesberga: NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors.

Vegvesenet iverksetter umiddelbart ekstra inspeksjoner på Snåsa-bru

Som ekstra beredskap etter steinspranget i dag tidlig iverksetter Statens vegvesen inspeksjoner på den rasutsatte strekningen hver morgen og kveld.

- Dette utføres for å sjekke om det er endringer i fjellskjæringene eller om det har kommet nedfall i grøftene, sier prosjektleder for drift og vedlikehold Roar Dypvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi inspiserer også tilstanden på vegen og følger med på forholdene mot Snåsavatnet. Det er sendt ut farevarsel om regn, og det krever ekstra aktsomhet, legger han til.

Geolog har vært på stedet og vurdert faren for ytterligere ras eller steinsprang. Veien er nå åpnet igjen.

- Dersom det oppstår situasjoner som innebærer risiko for liv og helse for trafikantene, stenger vi proaktivt vegen. Vi kan ikke absolutt garantere at det ikke går nye ras, men vi har forhøyet beredskap og forsterker nå overvåkningen ytterligere, sier Dybvik.

Dette er det femte raset eller nedfallet siden september 2021. Det er det siste året gjort et omfattende arbeid med kartlegginger, undersøkelser og overvåkning. Tiltak er allerede iverksatt og det jobbes med både midlertidige og langsiktige løsninger for strekningen. Geologene har kartlagt hele den utsatte veistrekningen og utarbeider en fagrapport som grunnlag for å foreslå tiltak i neste års budsjett.

Tiltak på eksisterende vei kan tidligst utføres våren 2023 på grunn av at dette er arbeider som ikke kan gjennomføres om vinteren. Det langsiktige tiltaket er tunnel. Det krever at tiltaket blir omtalt og prioritert i Nasjonal transportplan, opplyser Vegvesenet.