Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. Foto.Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegvesenet innfører klimabonus i veiprosjekter

Statens vegvesen innfører klimabonus for nye tiltak som kutter klimautslippene underveis i veiprosjekter.

- Vi ønsker å gi entreprenørene en økonomisk gulrot som gjør at de tar i bruk nye metoder for å redusere utslippene av klimagasser fra vegprosjektene våre helt fram til veganlegget skal åpnes, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet understreker at de har et særlig ansvar for å bidra til at Norge oppfyller kravet i Parisavtalen til klimagasskutt på 40 prosent i 2030, og legger derfor lista litt høyere. Vegvesenet setter seg nemlig mål om kutt på 50 prosent i 2030.

De understreker at utslippene av klimagasser er store fra veiprosjekt. 10-30 prosent av utslippene kommer fra dieselforbruk fra anleggsmaskiner og massetransport. Resten av utslippene kommer i stor grad fra produksjon av materialer som betong, stål og asfalt.

- I tillegg så må vi unngå å gå igjennom myrområder, som holder godt på CO2, sier Davik i meldingen.

Vegvesenet er også klare på at de ønsker å premiere entreprenører som tar i bruk nye løsninger, gjerne underveis i prosjektet.

- Vi ønsker å premiere entreprenørene som tar i bruk ny teknologi og forbedrede materialer som ikke er beskrevet i kontrakten. Det skal lønne seg økonomisk å bidra til lavere klimagassutslipp, sier Davik.

- Vi tar i bruk både klimapisk og klimagulrot, men pisken skal være mindre enn gulerota, legger han til.

Statens vegvesen understreker at de vil innføre klimabonusen i kontrakter høyere enn 51 millioner kroner. I kroner og øre legger Vegvesenet opp til en bonus på 10 prosent av klimaresultatet.

Slik kan regnestykket se ut:

For en kontrakt på 100 millioner kroner, og et klimagassresultat som er 20 prosent bedre enn klimabudsjettet til byggherren, vil entreprenøren får utbetalt en bonus på to millioner kroner. (0,1 x 100.000.000 x 0,2 = 2.000.000 kroner).

Vegvesenet har innført klimabonus i utførelseskontrakter. Samtidig forsøker Vegvesenet ut ordningen i to totalentrepriser på E16 i Viken. Erfaringene som blir gjort her vil være viktig når Vegvesenet skal innføre klimabonus i veiprosjekter med totalentreprise. Målet er å gjøre dette i løpet av 2020.