Prosjektleder Vibeke Malvik t.v med kontrollingeniørene Marius Brekke og Lars Kolstad ved Osloveien som nå får 3,3 km gang- og sykkelveg.
Prosjektleder Vibeke Malvik t.v med kontrollingeniørene Marius Brekke og Lars Kolstad ved Osloveien som nå får 3,3 km gang- og sykkelveg.Foto: Kjell Wold

Vegvesenet har «tjuvstartet» på del to av Oslofjordforbindelsen

Statens vegvesen er i gang med første delprosjekt på Oslofjordforbindelsen 2, som omfatter byggingen av 3,3 kilometer gang- og sykkelvei langs Osloveien.

Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen, skal Statens vegvesen også sikre et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

– Dette har vi valgt å gjøre langs fv.1390 Osloveien fra Ottarsrud og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru, forteller prosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen.

Prosjektet omfatter byggingen av 3.300 meter lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelvei på sør/vestsiden av fv. 1390 Osloveien med tilhørende belysning.

Det skal også inkluderes arbeider for Frogn kommune som omfatter prosjektering og bygging av 3.500 meter spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner, og 850 meter vannledning.

Det er Park og Anlegg AS som er totalentreprenør. Prosjektet har en kostnadsramme på 80 millioner kroner og er planlagt ferdig 1. november til neste år.

– Arbeidene vil pågå uten vesentlige forstyrrelse av lokaltrafikken på Osloveien, forsikrer Malvik i Statens vegvesen.

Gang- og sykkelveien er et spleiselag mellom statens vegvesen og Viken fylkeskommune der Statens vegvesen dekker kostnaden fra Ottarsrud til Huseby og Viken fylkeskommune dekker kostnaden for Huseby til Bakker bru, opplyser Statens vegvesen.