Illustrasjon: Statens vegvesen. 

Vegvesenet har fått inn første tilbud på E39 Lønset - Hjelset

Anskaffelsesprosessen for ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune er kommet et steg videre, med mottak av første tilbud fra entreprenørene.

Ved utgang av den første tilbudsfristen torsdag formiddag var det klart at alle de fire prekvalifiserte firmaene har levert inn tilbud. Firmaene er Bertelsen & Garpestad AS, Hæhre Entreprenør AS, Peab Anlegg AS og arbeidsfellesskapet Syltern Christie. Tilbudene skal nå vurderes på grunnlag av de tildelingskriteriene som gjelder for konkurransen. I tillegg til pris blir organisering og tilbudt nøkkelpersonell, gjennomføringsplan samt ivaretakelse av HMS og klima lagt vekt på i evalueringen, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Etter evalueringen vil hver enkelt tilbyder bli invitert til forhandlingsmøte og får deretter muligheten til å forbedre sitt tilbud. Frist for innlevering av endelig tilbud er i slutten av mai, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise. Tildeling av kontrakten vil trolig skje i begynnelsen av juni, og anleggsarbeidet starter da opp i løpet av sommeren og ferdigstilles senest våren 2024, opplyser Vegvesenet.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i ny trasé nord for dagens E39. Veien får to- og tre felt med midtrekkverk og en fartsgrense på 90 km/t. Dagens vei har 50 og 70 km/t, og det er 95 avkjørsler på strekningen – flere av dem med dårlig sikt. Trafikantene vil spare mellom og tre og fire minutt på strekningen når ny veg står ferdig.

I tillegg til 9,3 kilometer ny E39 med planfrie kryss i begge ender, inneholder kontrakten også

åtte underganger/kulverter, åtte bruer på mellom 15 og 90 meter og en firefelts miljøtunnel på 100 meter

Styringsrammen for prosjektet er av Stortinget satt til 1,3 milliarder 2020-kroner , mens kostnadsrammen er satt til 1,45 milliarder 2020-kroner, opplyser Vegvesenet.