Illustrasjonsfoto

Vegvesenet har brukt 15 milliarder på forbedring av tunneler på riksveiene

Ifølge Statens vegvesen er tunneloppgraderingene som er gjennomført den mest omfattende opprustningen av veinettet som noen gang er utført.

Statens vegvesen har utbedret 80 tunneler på riksveinettet siden programmet om tunnelutbedring kom i gang for rundt seks år siden, og kostnadene har kommet opp i nær 15 milliarder kroner, ifølge en melding på vegvesen.no.

- Tunnelene er godkjent
- Medier har skrevet at 135 tunneler ikke er godkjente, men alle tunneler der det går trafikk, er godkjent for bruk, forklarer sjefingeniør Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen overfor nettsiden.

Tunneler blir godkjent for bruk etter de periodiske inspeksjonene. Nye tunneler og tunneler som er oppgradert, blir sikkerhetsgodkjent før åpning.

- Jeg vil understreke at det er gjort en formidabel jobb med å forbedre tilstanden og øke sikkerheten i norske veitunneler, sier Kaarmo.

Det meldes også at Statens vegvesen har ytterligere 135 tunneler på riksveinettet som skal utbedres.

- På grunn av omfanget prioriteres TEN-T-nettet, som er en europeisk definisjon av de viktigste transportrutene. Det er tunnelene på TEN-T-nettet som omfattes av kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen prioriterer også tunneler på det øvrige riksveinettet som er i dårlig forfatning. I enkelte deler av landet tar tunnelutbedringene lengre tid enn forutsatt. Årsakene er økt omfang på arbeidet og de store kostnader. Hensynet til trafikkavvikling spiller også inn. Arbeid i tunnelene medfører hel eller delvis stengning og omkjøring på dårligere veier, melder etaten.

De skriver videre at selv om eldre tunneler ikke har det utstyret som det stilles krav om i nye tunneler, er sikkerheten ivaretatt.

- Etter sikkerhet- og sårbarhetsanalyser kan man iverksette tiltak som reduserer risiko. Eksempler er restriksjoner for tunge kjøretøy, redusert fartsgrense eller et generelt høynet omfang av beredskap, melder Vegvesenet.