Illustrasjonsfoto

Vegvesenet foreslår endring av regler for modulvogntog

Blir regelverket endret kan modulvogntog type 1 og 2, og 24-meters vogntog kjøre på flere veier enn nå.

Statens vegvesen sendte 11. mars et forslag om endring i regelverket slik at modulvogntog type 1 og 2, og 24-meters vogntog kan kjøre på veger som er tillatt for 24 meters tømmervogntog å høring. Dette vil kreve at forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 endres.

Høringen er en oppfølging av oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

- Forskriftsendringen består i hovedsak i at sporingskravet for modulvogntog type 1 og 2 endres til det samme som kreves for tømmervogntog. Modulvogntog type 3 og type 1 og 2 som ikke oppfyller det nye sporingskravet vil fortsatt kunne trafikkere dagens modulvogntogvegnett, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Endringen innebærer også at strekningene som i dag tillates for tømmervogntog med lengde 24,00 meter vil tillates for modulvogntog uten å bli vurdert i henhold til NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vegers egnethet for modulvogntog.

- Parallelt med høringen vil Statens vegvesen vurdere om skjerping av sporingskravet ivaretar alle hensynene i rundskrivet. Konkret vil det dreie seg om strekninger som i dag er tillatt for 24 meters tømmervogntog, fortsatt bør vurderes i henhold til kriteriene knyttet til gående og syklende før de kan tillates for modulvogntog, skriver etaten.

Les mer om forslaget her