Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen
Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Vegvesenet forbereder 150 kilometer ekstra asfalt

Statens vegvesen forbereder seg på å legge rundt 150 km ekstra asfalt på riksveinettet som en følge av regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Dette kommer i tillegg til strekningene som allerede er planlagt i 2023. Om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt i Stortinget, vil Statens vegvesen for første gang ha et budsjett som ikke øker forfallet på riksveene, skriver byggherren i en pressemelding.

– Å ta vare på det vi har er det fineste vi kan gjøre for samfunnet. Ny asfalt er med på å øke verdien på veiene vi allerede har og det vil trafikantene merke raskt, sier Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i meldingen.

Vegvesenet understreker at ny asfalt gir en jevn overflate med godt veigrep som gir tryggere veier og god kjørekomfort. I tillegg til trafikantenes sikkerhet, er det viktig å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs veiene våre.