Tre personer omkom i en sprengningsulykken på Geilo i 2014. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Vegvesenet får bot etter sprengningsulykken på Geilo

Statens vegvesen er ilagt en foretaksbot på 100 000 kroner etter arbeidsulykken ved Trøo jernbaneundergang ved Geilo.

3. september 2014 omkom tre ansatte i firmaet Årstein Jensen Fjellsprengning AS i en sprengningsulykke på rv. 7 ved Trøo, like øst for Geilo sentrum. Ulykken skjedde under byggingen av en ny jernbaneundergang.

Statens vegvesen får boten fordi planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - utarbeidet av Vegvesenet – ikke var oppdatert på ulykkestidspunktet. Entreprenør Årstein Jensen Fjellsprengning AS var blant annet ikke oppført på organisasjonskartet, og det fantes heller ingen informasjon i fremdriftsplanen om når entreprenøren skulle sprenge eller gjøre tiltak for sprengning.

På bakgrunn av etterforskningen konkluderer Politiet med at de vet for lite om årsaksrekkefølgen til ulykken til at det er naturlig å staffe sprengningsfirmaet. Politiet har heller ikke avdekket feil eller mangler begått av andre som kan ha hatt betydning for utfallet av ulykken, melder Vegvesenet i en pressemelding.

I etterkant av ulykken ble Statens vegvesen, som byggherre for tiltaket, anmeldt av Arbeidstilsynet for brudd på byggherreforskriften. Dette til tross for at disse forhold ikke ble ansett for å ha innvirket på selve ulykken.