Kjell Inge Davik, divisjonsdirektør utbygging i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Vegvesenet endrer kontraktene – koronasituasjonen gir ikke lenger grunnlag for force majeure

Statens vegvesen tilpasser nå sine utbyggingskontrakter slik at koronasituasjonen kan ivaretas. I nye kontrakter vil koronasituasjonen ikke være grunnlag for force majeure. Begge partenes usikkerhet øker vesentlig i kontraktene, fastslår etaten.

– Som byggherre har Vegvesenet et ansvar for å skape forutsigbarhet. Dette betyr at vi ikke kan gjennomføre nye konkurranser som om korona «ikke finnes». Derfor tar vi nå grep i våre kontrakter for å fange opp situasjonen så godt vi kan, sier Kjell Inge Davik, divisjonsdirektør utbygging i Statens vegvesen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Usikre tider

Vegvesenet fastslår at etaten ar avhengig av at entreprenørene klarer å gi tilbud selv om koronasituasjonen skaper usikkerhet. Men entreprenørene opplever det som vanskelig å gi forpliktende tilbud uten forbehold i denne situasjonen.

«Koronaviruset har skapt utfordringer for oss alle. Både med tanke på mindre forutsigbar tilgang på arbeidskraft og store valuta- og prissvingninger, som igjen fører til store prisendringer for varer», skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.

– Vi tar nå en gjennomgang av kontraktsmalene våre for å justere bestemmelser som skal forsøke å fange opp utfordringene koronasmitten har skapt, sier Davik.

Prissvingninger og ressurstilgang

Vegvesenet ser nå på hvordan store prissvingninger på varekjøp kan reguleres i kontraktene. I tillegg ser vegetaten på hvordan tidsfrister kan reguleres når det oppleves store utfordringer med å sikre tilstrekkelig bemanning på veganleggene dersom ansatte blir syke eller havner i koronakarantene.

I inngåtte kontrakter kan entreprenøren legge fram krav om såkalt force majeure (forhold som står utenfor kontraktspartenes kontroll) for å dekke forsinkelser.

Ikke grunnlag for force majeure

«I nye kontrakter er koronasituasjonen kjent ved tilbudsinnlevering, og da er koronasituasjonen som sådan ikke grunnlag for force majeure», skriver etaten i pressemeldingen.

– Men hva innebærer det egentlig at koronasituasjonen er «kjent»?

– I realiteten betyr det at begge partenes usikkerhet øker vesentlig i kontraktene, og at denne usikkerheten er vanskelig å beregne konsekvensen av i et tilbud. Våre konkurranser og kontrakter må tilpasses denne situasjonen så langt det lar seg gjøre, sier Davik i pressemeldingen.

Sandvin: – Lager mekanismer for å håndtere usikkerheten

– Overlater nå Statens vegvesen ansvaret til en entreprenørbransje som står i utfordrende situasjon?

– Vi sier at koronasituasjonen er her, og det må vi ta hensyn til. Det eneste vi vet, er vi ikke vet. Alt er usikkert. Derfor må vi heller lage mekanismer som gjør at vi sammen kan håndtere usikkerheten. Det er umulig for en entreprenør å legge inn et forpliktende tilbud når man ikke vet om halve bemanningen er syk eller i karantene, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør kontrakt og marked i utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Bettina Sandvin, avdelingsdirektør kontrakt og marked i utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Foto: Trond Joelsson

– Hvilken tilbakemelding forventer Statens vegvesen fra entreprenørene på at koronasituasjonen ikke gir grunnlag for force majeure?

– Jeg mener disse justeringene er positivt også for entreprenørene, da det er tydelig hva de skal kalkulere av usikkerhet. Vi jobber ut fra at man skal ta hensyn til det som er kjent, og så må vi ha mekanismer i kontraktene som hjelper oss til å regulere det som er ukjent. Vi vet ikke fra dag til dag hvordan korona slår ut på bemanning og ressurssituasjonen, sier Sandvin.

– God løsning også for entreprenørene

Sandvin opplyser at Statens vegvesen  ønsker å legge inn mekanismer som gjør at endringer kan reguleres og håndteres  etter hvert som de oppstår.

– Det handler om at vi skal regulere tidsfrister dersom det skjer ting. Samtidig opplever vi at vareprisene svinger voldsomt. En pris byggherren har forutsatt på en vare i et tilbud, kan det være helt endret når man kommer lenger frem i kontraktsarbeidet. Vi jobber med kontraktsbestemmelser som kan håndtere og regulere slike endringer, opplyser hun.

Hun mener dette er en bedre løsning for Statens vegvesen.

– Men jeg tror også at det er en bedre løsning for entreprenørene, fastslår Sandvin.

Hun poengterer at alternativet er at entreprenørene legger inn et tilbud som om korona ikke finnes, og så vil gå på force majeure.

Lever med markedsusikkerhet hele tiden

– Hvilket prisbilde forventer dere på nye kontrakter som kommer ut? Vil prosjektene bli dyrere?

– Det kan godt være at det blir dyrere på områder hvor materialkostnader har blitt høyere. Det vi prøver å sikre er at man ikke skal trenge å dra på veldig mye kostander for risikohåndtering, men at vi har mekanismer som gjør at vi kan håndtere dette underveis, sier Sandvin.

Hun fastslår at Statens vegvesen lever med en markedsusikkerhet hele tiden.

– Vi kan aldri være trygge på at markedet ikke svinger på en måte som gjør at prosjekter bli dyrere. Det som er nytt er at det svinger mer enn vi er vant til, og det berører hele verden, sier hun.