Vegvesenet skriver i meldingen at prisveksten kan påvirke bompengetakstene for E16 Arna - Stanghelle.

Vegvesenet skriver i meldingen at prisveksten kan påvirke bompengetakstene for E16 Arna - Stanghelle.

Illustrasjon Red Ant/Statens vegvesen

Vegvesenet: E16 Arna – Stanghelle blir en milliard dyrere

Et nytt detaljert kostnadsanslag for Fellesprosjektet Arna – Stanghelle viser at E16 strekningen blir cirka en milliard dyrere, mens prisen på jernbanen går ned med cirka 200 millioner kroner.

Kostnadsøkningen er et resultat av at den faktiske prisveksten i anleggssektoren har vært høyere enn det som ble lagt til grunn i Nasjonal Transportplan, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Mer detaljering av prosjektet har gitt noe endring i fordelingen mellom vei og bane. Selv om fordelingen har endret seg, har kostnadene totalt sett faktisk gått ned, om man justerer for prisveksten, påpeker Katrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

Katrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

Katrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

Foto: Ingvild Eikeland, Bane Nor.

Bompengeforslag

Meldingen om at veidelen av prosjektet blir dyrere enn det som er lagt til grunn i NTP, kommer i forbindelse med at det denne uken ble presentert et foreløpig forslag til bompengefinansiering av E16-strekningen for politikerne i kommunene Vaksdal og Bergen.

Vegvesenet skriver i meldingen at prisveksten kan påvirke bompengetakstene.

– Når kostnadene for vei går opp, må Statens vegvesen foreslå dekning for merkostnadene, sier Erstad.


Skal behandles i april

Faglig grunnlag for bompengesaken blir sendt fra Vegvesenet til endelig lokalpolitisk behandling i april. Deretter skal saken etter planen behandles i fylkestinget i Vestland i juni, opplyser Vegvesenet.

Prosjektet kan tidligst få en investeringsavgjørelse fra Stortinget i juni 2023. Først da får Vegvesenet svaret på hvordan prosjektet skal finansieres. Per i dag må man ta høyde for at bilistene må ta kostnadsøkningen, skriver byggherren i meldingen.

Statens vegvesen varsler at de trolig vil be om tilslutning for en gjennomsnittstakst på 44 kroner. For å ta høyde for noe usikkerhet kan den bli opptil 51 kroner, ifølge Vegvesenet.

Trenger et lokalpolitisk vedtak

Det er Stortinget som skal fatte finansieringsvedtaket for prosjektet. Vegvesenet må ha et endelig lokalpolitisk vedtak på bompengefinansieringen før de kan sende saken til ekstern kvalitetssikring (KS2.

– Prosjektet må fullfinansieres før vi kan vente at Samferdselsdepartementet bestiller KS2. Vi vet ikke i dag om staten vil ta noe av kostnadsøkningen på veiprosjektet. Derfor foreslår vi at kostnadsøkningen kan dekkes med bompenger. Vi håper å få finansieringsvedtaket våren 2023, sånn at vi rekker anleggsstart i 2024, sier Erstad.

Ifølge Vegvesenet kan det bli forsinkelser i prosjektet hvis kommunene ikke godkjenner bompengeforslaget.

– På møtet i dag vart det det gode tilbakemeldinger på samarbeidet, involveringen og informasjonen fra Vegvesenet. Nå må vi avvente de kommunale vedtakene, sier Erstad.