– Det er komplisert å sette inn midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger blant annet fordi den går over jernbanen, melder Statens vegvesen. Foto: Jørn Jakobsen/Statens vegvesen

– Det er komplisert å sette inn midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger blant annet fordi den går over jernbanen, melder Statens vegvesen. Foto: Jørn Jakobsen/Statens vegvesen

Vegvesenet dropper midlertidig bru i Kongsvinger

Det blir for komplisert, dyrt og tidkrevende å sette opp midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger. I stedet blir omkjøringsvegen oppgradert med flere trafikksikkerhetstiltak.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

– Det går mye trafikk over Norsenga bru til vanlig, og omkjøringsvegen når brua er stengt, er ikke optimal. Vi ønsket derfor i utgangspunktet å sette opp midlertidig bru for Norsenga bru. I dag har vi imidlertid besluttet at det ikke blir noe av, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i meldingen.

I meldingen heter det at det blir for komplisert å etablere ei midlertidig bru for Norsenga.

– Den måtte vært mer enn 100 meter lang, noe som ville kreve bygging av nye, midlertidige fundamenter i hver ende og ett midt under brua. Siden jernbanen går under brua, ville det gjort jobben ekstra krevende, skriver etaten.

– Det ville tatt flere uker å få på plass en slik løsning, og det ville blitt svær dyrt. Etter en totalvurdering har vi kommet til at dette ikke vil være riktig bruk av verken ressurser, tid eller penger, sier Eiterjord.

– I stedet ønsker vi, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, å sette inn flere trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvegen mellom Kongsvinger og Elverum, som er omkjøringsveg mens Norsenga er stengt. Det er viktig at fotgjengere, syklister og bilister er trygge når trafikken her er stor, sier Eiterjord.

Statens vegvesen skriver videre at de jobber for fullt med å få ferdigstilt spesialinspeksjonen av Norsenga bru for å kunne ta en vurdering om gjenåpning så fort som mulig.