Prosjektleder Per Ivar Winsnes i Winsnes Maskin & Transport AS og prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen under kontraktsigneringen.
Prosjektleder Per Ivar Winsnes i Winsnes Maskin & Transport AS og prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen under kontraktsigneringen.Foto: Ellinor Hansen.

Vegvesenet bygger Norges lengste mabey-bru – nå er kontrakten signert

Statens vegvesen og entreprenøren Winsnes Maskin & Transport signerte i dag kontrakten som omfatter arbeider knyttet til det som blir tidenes lengste midlertidige mabey-bru i Norge.

I høst skal E6-trafikken på dagens Stavå bru over elva Stavåa sør for Berkåk i Rennebu kommune, flyttes over på ny midlertidig bru. Før det kan skje må nye brufundamenter bygges, og det skal foregå i sommer, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Nå som kontrakten er signert starter straks arbeidet i anleggsområdet og det blir arbeid i hele sommer, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen.

Anleggsarbeid i sommer og høst

Kontraktene som Statens vegvesen har inngått med Winsnes Maskin & Transport, har en verdi på cirka 18,1 millioner kroner eks. mva, og omfatter bygging av alle nødvendige betong- og stålarbeider for fundamenter og pilar til den midlertidige brua. I tillegg må det bygges til sammen 150 meter ny vei i begge ender av den nye brua for å koble på eksisterende E6, opplyser Vegvesenet.

Den midlertidige brua bygges rett oppstrøms av dagens Stavå bru. Den er av typen mabey bru og får to kjørefelt. Brua, som nå er i produksjon i England, skal monteres på stedet og kommer til Rennebu fordelt på mer enn 30 lastebillass. Brua er over 500 tonn i totalvekt, skriver Vegvesenet i meldingen.

Total lengde på den midlertidige brua blir 140 meter, og den vil ha ett fritt spenn over elva på 99,5 meter.

– Det er første gang i Norge at vi skal montere en mabey-bru på denne størrelsen med ett slikt spenn, så her setter vi norgesrekord, sier Venes.

Kjørebanebredden vil være 7,35 meter. Totalbredden på brua fra ytterkant til ytterkant vil være 10 meter.

Eksisterende bru i dårlig tilstand

Dagens Stavå bru har skader i hovedbæresystemet som reduserer kapasiteten. Framtidig E6 vil bli lagt i ny trasé. På grunn av usikkerhet i framdriften for dette prosjektet og tilstanden på dagens bru, er det besluttet å etablere en midlertidig bru for E6-trafikken, opplyser Vegvesenet.

Ferdig i november

Når arbeidet med fundamentene og pilaren for brua er ferdig, starter monteringen av brua. Hvis alt går etter planen, vil det skje i september. I november er det planlagt å være ferdig med arbeidet, og E6-trafikken kan flyttes over på den nye brua.

Her rett oppstrøms for dagens Stavåbru i Rennebu blir den midlertidige brua for E6-trafikken bygd.

Her rett oppstrøms for dagens Stavåbru i Rennebu blir den midlertidige brua for E6-trafikken bygd.

Foto: Gunnar Djup.