Skjermdump fra Bjørnafjorden-portalen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet bruker spillteknologi - viser frem flytebruplaner for Bjørnafjorden

Statens vegvesen planlegger en ny flytebru over Bjørnafjorden. Allerede nå kan du ta et interaktivt besøk på brua.

Elin Dalen-Rasmussen i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

For ett år siden fortalte Byggeindustrien om Statens vegvesen planer om å lage et eget dataspill som gjør det mulig for publikum å se og lære hvordan en flytebru over Bjørnafjorden sør for Bergen vil bli.

Nå er spillet klart til bruk.

– Den interaktive portalen gir deg en guidet tur i fjorden. Enten med båt eller fly. Det er tekst, bilder og lyd og du blir tatt med inn i en digital verden som du selv navigerer rundt i. I spillet kan du oppsøke informasjon om brua, forskning og samfunnsnytte. Er du opptatt av klima og miljø kan du få informasjon om klimautslipp, naturmiljø, kurturminner, krigsminner med mer. Er du opptatt av teknikk og byggemetode er det mye å lese og høre om det også, sier prosjektleder Elin Dalen-Rasmussen i Statens vegvesen i en melding.

Samarbeid med flere parter

Portalen er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Sopra Steria.

Konsulentselskapene Aas-Jakobsen, Multiconsult og Cowi har bidratt med bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Innbakt i portalen er det også mulig å lære mer om flere ting som nærområdet rundt brua og arkeologi.

Målet og videreutvikling

Statens Vegvesen vil benytte portalen i møtet med både publikum og politikere, men også i det videre arbeidet med Bjørnafjorden-prosjektet.

– Målet vårt med portalen er å videreutvikle den og berike den med informasjon til å utvikle en digital tvilling. En digital tvilling er en interaktiv 3D-modell av den faktiske konstruksjonen med alle tall, data, beregninger, materialer og dimensjoner, der informasjonen er strukturert blant annet med standardiserte åpne datakilder, sier Dalen-Rasmussen.

Portalen vil ifølge Vegvesenet også kunne bygges opp med ulike nivåer av rettigheter.

– En nabo eller grunneier trenger ikke samme informasjonsmengde som en entreprenør som skal gi tilbud. Da vil vi kunne differensiere på mengden datainnhold mot ulike behov og målgrupper, sier Dalen-Rasmussen.

Dagens gamer – morgendagens ingeniør

Utviklerne av portalen har bakgrunn som spillutviklere.

– Vi ser en helt klar sammenheng mellom gaming og utvikling av slike interaktive løsninger. Vi bruker samme teknologi som spillutviklerne og mange av prosessene er de samme. Løsningen er basert på åpen kildekode, i dette tilfellet Unity som spillplattform. Det betyr at alle kan se hvordan løsningen er programmert, og legger til rette for fremtidig integrasjon mot ingeniørenes prosjekteringsverktøy, sier Dalen-Rasmussen.

Første gang

Det er første gang Statens vegvesen lager et 3D-spill hvor man interaktivt skal dele prosjektinformasjon, dette etter et initiativ fra tidligere prosjektansvarlig Preben Madsen, som nå er BIM-koordinator i Innlandet fylkeskommune.

Ifølge Dalen-Rasmussen blir trolig tilsvarende spillløsninger  videreført i andre prosjekter senere.

En flytebru over Bjørnafjorden følger NTP 2018-2029. Prosjektstart er anslått til 2024/2025 med forutsetning at finansiering og politisk støtte er på plass. Byggetiden blir i tilfelle rundt fem år.