Vegvesenet blar opp for bilskade

Paul-Ivar Fagerheim fra Måselv i Troms mener Vegvesenet innrømmer skyld når de via veientreprenør Mesta går med på å betale 6.183 kroner for skader på Måselv-mannens bil.

Det skriver bladet Nordlys i en artikkel i sin papirutgave torsdag.

Utbetalingen kommer etter at Paul-Ivar Fagerheim fikk en felg og ei bærekule i bilen ødelagt etter å ha kjørt i et hull i asfalten.

– Det var ikke skiltet at det var dårlig vei. Nedsettelsen av fartsgrensen kom dager etter at jeg og sikkert mellom 15 og 20 biler hadde fått skader som følge av smellen med det hullete veidekket, sier Fagerheim til Nordlys.

Måselv-mannen sendte først en regning på 6.000 kroner til Mesta, men justerte opp beløpet til 10.000 etter å ha fått bilen testet.

Kravet ble avvist, men nylig skal Fagerheim ha mottatt et brev fra Mesta hvor entreprenøren fremhever at de har overholdt sine forpliktelser overfor Vegvesenet på veistrekningen, men at de vil refundere en del av beløpet.

«Mesta har på bakgrunn av ovenstående oppfylt sine kontraktsforpliktelser vedrørende drift og vedlikehold av den aktuelle strekningen. Mesta kan dermed ikke klandres for skaden som har oppstått på din bil. Det vises til at Mesta har diskutert saken med Statens vegvesen, som på grunn av den dårlige veistandarden på strekningen vil betale ut erstatning», heter det i brevet.

I brevet skriver Mesta at de for enkelthets skyld betaler ut beløpet for så å kreve det refundert fra Vegvesenet, skriver Nordlys.

– Brevet jeg har fått, er jo en innrømmelse av skyld fra Statens vegvesen, sier Paul-Ivar Fagerheim til bladet.