Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland klippet snora på Myrvang fuglepark i Lunner kommune, med hjelp av nestleder i BirdLife, Anne Gri Stenbråten, og ordfører Harald Tyrdal. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland klippet snora på Myrvang fuglepark i Lunner kommune, med hjelp av nestleder i BirdLife, Anne Gri Stenbråten, og ordfører Harald Tyrdal. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Vegvesenet åpnet fuglepark langs rv.4

Tirsdag åpnet vegdirektøren en fuglepark ved rv.4 på Hadeland.

Det er de utrydningstruede fugleartene viper, dverglo og dobbelbekkasin som nå får nyte godt av fugleparken på Hadeland.

– Viper på reir har de siste 20 årene blitt et sjeldent syn. Trekkfuglen er kritisk truet og er på rødlisten for truede fuglearter, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– De siste 15-20 årene har vipebestanden gått ned med mer enn 80 prosent i Norge, sier miljørådgiver Even Stensrud i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, i meldingen.

Det gjør at arten er oppført i kategorien kritisk truet på den norske rødlisten over truede fuglearter.

Hadeland er et av områdene hvor vipene hekker. Statens vegvesen har sammen med organisasjonen BirdLife funnet seks reir i området langs rv. 4 hvor Vegvesenet bygger ny motorvei.

– Vipa legger eggene direkte på bakken. Det tar fem uker fra eggene klekker til ungene blir flygedyktige. I denne perioden er ungene veldig utsatt. Forskning viser at vipa er avhengig av fuktige områder i nærheten av hekkeområdene hvor ungvipene kan vokse opp. Vegvesenet har prøvd å lage et tilsvarende område i samarbeid med landbrukskontoret på Hadeland, statsforvalteren i Viken og BirdLife, skriver 

Miljørådgiver Even Stensrud i Statens vegvesen har vært pådriver for etableringen av fugleparken på Hadeland. Pål Steinar Karlsen leder av Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland. Foto: Statens vegvesen
Miljørådgiver Even Stensrud i Statens vegvesen har vært pådriver for etableringen av fugleparken på Hadeland. Pål Steinar Karlsen leder av Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland. Foto: Statens vegvesen

veibyggeren.

Klippet snora
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fikk klippe snora da parken ble åpnet med god hjelp fra ordføreren i Lunner, Harald Tyrdahl. og nestleder i BirdLife Anne Gri Stenbråten.

– Vi kommer til å se flere tiltak rettet mot fugl, dyr og insekter i regi av Statens vegvesen, sier vegdirektøren i meldingen.

Området hvor parken ligger, er et flomutsatt jorde på 22 mål. Det tilsvarer om lag tre fotballbaner. Nesten hvert år flommer det vann fra Vigga inn over jordet. Graset blir ikke slått hvert år, da det ofte er for fuktig. Vegvesenet overtok jordet i 2013. Hus og fjøs på småbruket Nærvang måtte rives for å rydde plass til den nye vegen.

Vegvesenet har laget en dam med to øyer og en kanal. Dette skal også virke flomforebyggende.

– Målet har vært å lage et område som kan minne om de gamle strandengene, sier Stensrud.

200.000 kroner
Det er første gangen det bygges en fuglepark i forbindelse med et veiprosjekt.

– Vi har fått til et område som er attraktivt for trekkfugler og vadefugler, sier Stensrud.

Anlegget har en kostnad på 200.000 kroner. Totalt har Vegvesenet brukt 5,5 milliarder kroner på å bygge ny motorvei i området.

– 200.000 kroner er vel anvendte penger hvis vi kan bidra til at flere viper og andre truede fuglearter klarer seg, mens de er på Hadeland, sier prosjektleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

Lunner kommune tar over fugleparken og skal sørge for framtidig skjøtsel. BirdLife skal overvåke fuglelivet.

Allerede før åpningen av fugleparken langs rv. 4 på Hadeland, er det observert flere viper i området. Foto: Statens vegvesen
Allerede før åpningen av fugleparken langs rv. 4 på Hadeland, er det observert flere viper i området. Foto: Statens vegvesen