Statens vegvesen har bygd ny E16 i Jevnaker og inn i Ringerike på budsjett. 7. juli åpner samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Randselva bru for trafikk. Brua er nærmeste nabo til the Twist. En annen bru som vekker internasjonal interesse. Foto: Ståle Savland/Statens vegvesen
Statens vegvesen har bygd ny E16 i Jevnaker og inn i Ringerike på budsjett. 7. juli åpner samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Randselva bru for trafikk. Brua er nærmeste nabo til the Twist. En annen bru som vekker internasjonal interesse. Foto: Ståle Savland/Statens vegvesen

Vegvesenet åpner nytt veiprosjekt uten budsjettsprekk

Statens vegvesen, Skanska og PNC er enige om sluttoppgjøret for ny E16 i Jevnaker og inn i Ringerike. Det betyr at Vegvesenet holder seg innenfor styringsramma på 3,18 milliarder kroner.

- Med signaler om strammere vegbudsjetter, har det aldri vært viktigere å holde budsjettene enn nå, sier prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen utbygging sørøst i en pressemelding.

Vegvesenet har bygd 11,9 kilometer trafikksikker motorvei med midtrekkverk og god framkommelighet. Samtidig har entreprenørene nådd ambisiøse klimamål i anleggsarbeidet, og tilbakeført 60 mål med matjord til lokale grunneiere.

PNC har bygd den 634 meter lange Randselva bru. Skanska var entreprenør på veien videre fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker kommune.

Skanska-vegen ble åpnet et halvt år før tiden før jul i 2021. Brua skulle vært ferdig i oktober 2021. Flere runder med koronatrøbbel og problemer med å få inn polske fagarbeidere til Norge er årsaken til at brua åpner torsdag 7. juli.

Arbeidet med den 634 meter lange betongbrua har vakt oppsikt i det internasjonale brumiljøet. Når den siste strekningen av ny E16 i kommunene Jevnaker og Ringerike åpner, blir Randselva bru verdens største konstruksjon som er bygget uten bruk av tegninger i plan- og byggefasen.

- Erfaringene vi har gjort på Jevnaker vil være viktige for andre store bruprosjekter verden over, sier Foss i meldingen.

Det er rådgivingsselskapet Sweco Norge som sammen med Armando Rito, Portugal, har beregnet og planlagt brua. PNC Norge er entreprenør. Byggherre er Statens vegvesen.