Letnes Entreprenør fra Inderøy utfører en av fire hovedentrepriser som nå pågår i forbindelse med utbyggingen av fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm i Trøndelag. Arkivfoto: Arne Sellæg.

Vegvesen-prosjekt har spart 130-180 millioner på oppdeling i mindre kontrakter

– De frigjorte midlene skal vi bruke på å bygge nærmere fem kilometer ny vei.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen. Foto: Sindre Sverdrup Strand.

Det sier Jo Bernt Brønstad, Statens vegvesens prosjektleder for utbyggingen av fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm i Trøndelag.

Veiprosjektet med et budsjett på 1,7 milliarder kroner, omfatter byggingen av 15 kilometer fylkesvei, som er delt opp i fem kontrakter. Skanska bygger 5,4 kilometer vei, inklusive en tunnel på 1,6 kilometer, og har den største kontrakten i prosjektet med en verdi på 360 millioner kroner. Kinesiske Sichuan Road and Bridge Group bygger den 580 meter lange Beitstadsundbrua for 276 millioner, og Consto Nord Anlegg og Letnes Entreprenør har begge veikontrakter på rundt 90 millioner kroner. I tillegg kommer en mindre kontrakt på forberedende arbeider som ble utført i forkant av hovedprosjektet.

Signaliserte først 80 millioner

Statens vegvesen har tidligere signalisert at fylkesveiprosjektet nord for Steinkjer blir 80 millioner kroner billigere enn planlagt. Nå kan Jo Bernt Brønstad opplyse av de regner med besparelser i prosjektet på 130-180 millioner kroner.

– Vi vi traff markedet godt og vi fikk inn gode og riktige priser. Dette har resultert i at det nå ser ut til at vi kan frigjøre 130-180 millioner kroner som vi skal bruke til å bygge enda mer vei enn de 15 kilometerne som ligger i den opprinnelige bestillingen, sier han.

Regulerer ny strekning

Ifølge Brønstad har det hele veien vært klart at eventuelle ledige midler fra prosjektet skal brukes på mer veibygging. Nå håper han pengene skal rekke til byggingen av ytterligere fem kilometer ny fylkesvei.

– Vi har fått en bestilling fra fylkeskommunen på å lage en reguleringsplan på tilstøtende strekning, kommenterer Brønstad.

Kontraktsstrategi sentralt tema

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune la i 2016 en strategi for hvordan prosjektet skulle gjennomføres, der kontraktsstrategi var et sentralt tema. Både byggherren og fylkeskommunen hadde et ønske om å dele opp prosjektet i flere kontrakter fordi de mente det ville gi bedre konkurranse og mulighet for både lokale, regionale og nasjonale aktører til å være med å kjempe om kontraktene.

– Dette er et prosjekt som vi fint kunne lagt ut i markedet som en stor kontrakt, men da hadde vi ikke truffet det samme markedet og jeg tror heller ikke vi hadde hentet ut de gevinstene som vi har gjort ved å dele prosjektet i flere kontrakter, sier Brønstad.

Ros fra MEF

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

 MEF-sjef Julie Brodtkorb roser Statens vegvesen for analysen og vurderingene de gjorde av entreprenørmarkedet i forkant av prosjektet.

– Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune skal ha ros for at de har truffet svært godt med disse kontraktene. Fv. 17 prosjektet viser hvor viktig det er at byggherren gjør grundige vurderinger av hvilke kontrakter entreprenørene kan håndtere, både når det gjelder risiko og størrelse. Her har Statens vegvesen klart å benytte kapasiteten både hos store og mindre entreprenører. Når besparelsene i tillegg går til nye prosjekter blir det rett og slett mer vei for pengene, fastslår Brodtkorb

Blir trukket frem i stortingsmelding

Kontraktsstrategien og besparelsene Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har oppnådd ved utbyggingen av fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, har også blitt lagt merke til av politikerne. Stortingsmelding 22 (2018-2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» fra Nærings- og Fiskeridepartementet, trekker frem prosjektet som et eksempel der oppdeling i mindre kontrakter har medført bedre konkurranse og besparelser som skal gå til mer veibygging.