Stein i skrednett i Indre Ryfylke. Foto: Vegtilsynet

Vegtilsynet: Gjennomgående mangler i oppfølging av skredsikrings- og skredvernstiltak

Statens vegvesen Region Vest etterlever ikke krav til inspeksjon og oppfølging av skredsikrings- og skredvernstiltak. Det mener Vegtilsynet etter å ha ført tilsyn med fire driftskontrakter i regionen.

Vegtilsynet har undersøkt om tre vegkontorer og fire driftskontrakter i Region vest etterlever krav til oppfølging av skredsikrings- og skredvernstiltak på riksvegene.

De undersøkte vegkontorene og driftskontraktene er:

 • Vegseksjon Voss og Hardanger, driftskontrakt 1206 Voss (2014–2019)
 • Vegseksjon Fjordane, driftskontrakt 1404 Ytre Sunnfjord (2013–2018)
 • 1405 Indre Sunnfjord (2015–2020)
 • Vegseksjon Haugesund, driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke (2015–2020)

Resultatet viser at ingen av driftskontraktene kan dokumentere at de inspiserer og drifter skredsikrings- og skredvernstiltak i tråd med kravene.

Vegtilsynet skriver i en pressemelding at manglene kan medføre at funksjonen ikke blir opprettholdt over tid, og at sikringstiltakene ikke virker som de skal. Manglene kan ifølge dem medføre fare for trafikanter.

- Veldig uheldig

Rune Skår, regionskoordinator for drift og vedlikehold i Region vest, sier de ser svært alvorlig på funnene.

- Vi fikk rapporten i går. Jeg har ikke rukket å sette meg ordentlig inn i den ennå, men dette er helt klart noe vi tar veldig alvorlig. Det er veldig uheldig at vi ikke klarer å levere god nok dokumentasjon, sier han til Byggeindustrien.

Skår sier de skal ta lærdom av funnene.

- Den eneste måten å bli betre på er når noen avdekker at det du gjør ikke er godt nok. Nå skal vi sette oss ordentlig inn i rapporten og bruke de neste ukene på å rette opp i disse avvikene, sier han.

- Vegtilsynet skriver at manglene kan medføre fare for trafikanter. Hvor alvorlig ser du på det?

- Ja, de skriver at det kan medføre fare. Entreprenørene våre gjennomfører imidlertid generelle inspeksjoner av riksveinettet en gang hver uke, og slik vi oppfatter det er de tilfredsstillende utført. Det tilsier at standarden er grei og at det ikke er noen overhengende fare for trafikanter, men vi kan ikke dokumentere hvor god den er, sier han.

Her er funnene i undersøkelsen:

Vegseksjon Voss og Hardanger:

 • Mangler inspeksjonsplaner for 43 av 81 (53 prosent) av skredsikringsobjektene.
 • Oppdaterer ikke objektlistene underveis i kontraktsperioden. Planen sikrer derfor ikke at alle objekter blir inspisert.
 • Har ikke gjennomført enkel inspeksjon i samsvar med inspeksjonsplan for skredsikrings- og skredverntiltak i 2015.
 • Kan ikke dokumentere å ha gjennomført enkel inspeksjon i samsvar med inspeksjonsplan for 20 av 38 (52 prosent) av skredsikringsobjekta i 2016 og 2017.
 • Kan ikke dokumentere at skredsikringsobjektene i driftskontrakt Voss har funksjon i tråd med kravene i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Vegseksjon Fjordane:

 • Kan ikke dokumentere å ha gjennomført enkel inspeksjon i tråd med inspeksjonsplanen for 4 av 30 (13 prosent) av skredsikringsobjektene.
 • Kan ikke dokumentere å ha gjennomført enkel inspeksjon i tråd med inspeksjonsplanen for 14 av 51 (27 prosent) av skredsikringsobjektene.
 • Kan ikke dokumentere at skredsikringsobjektene i driftskontrakt Ytre Sunnfjord og Indre Sunnfjord har funksjon i tråd med kravene i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Vegseksjon Haugesund:

 • Mangler inspeksjonsplaner for 70 av 111 (63 prosent) av skredsikringsobjektene.
 • Oppdaterer ikke objektlistene underveis i kontraktsperioden. Planene sikrer derfor ikke at alle objektene blir inspisert.
 • Kan ikke dokumentere å ha gjennomført enkel inspeksjon i samsvar med inspeksjonsplanen for skredsikrings- og skredverntiltak i 2016 og 2017.
 • Har ikke utført enkel inspeksjon i samsvar med inspeksjonsplanen for 40 av 41 skredsikringsobjekt i 2018.
 • Kan ikke dokumentere at skredsikringsobjektene i driftskontrakt Ytre Sunnfjord og Indre Sunnfjord har funksjon i tråd med kravene i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.