Arkivfoto: Jørn Hindklev.

Vegtilsynet avdekket omfattende sikkerhetsbrudd ved Nye Veier prosjekt

Nye veier ivaretar ikke trafikksikkerheten i arbeidsområdene i E6 Innlandet godt nok, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Vegtilsynet har ført tilsyn med Nye veier sitt utbyggingsområde E6 Innlandet. Vegtilsynet inspiserte strekningen Kolomoen–Moelv, og fant omfattende brudd på kravene til sikring av arbeidsområder, skriver Vegtilsynet i en melding.

Brudd på kravene dreier seg blant annet om endeavslutninger på rekkverk, overganger og mangelfulle innfestinger. Arbeidsområdet bruker riktig styrkeklasse på rekkverkene, ifølge Vegtilsynet.

Ble ikke utbedret

På bakgrunn av inspeksjonsfunnene undersøkte Vegtilsynet Nye veiers styringssystem. Vegtilsynet fant blant annet at flere avvik i arbeidsområdene var registrert av Nye Veier i november 2018, men fortsatt ikke utbedret i midten av mars 2019. Den lange behandlingstiden for utbedring underbygger Vegtilsynets vurdering av at Nye Veiers styringssystem knyttet til arbeidsvarsling ikke er tilstrekkelig for å sikre trafikksikkerheten i utbyggingsområde E6 Innlandet, melder Vegtilsynet.

– Må bli flinkere

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier E6 Innlandet, mener tilsynsrapporten viser at de må bli flinkere til å følge opp entreprenørene, samtidig som de må styrke eget styringssystem.

– Tilsyn som dette gjør oss som byggherre bedre. Sikkerheten for våre arbeidere og alle som ferdes i og langs med vårt anleggsområde har alltid vår høyeste prioritet. Likevel ser vi av tilsynsrapporten fra Vegtilsynet at vi må bli flinkere til å følge opp våre entreprenører i forhold til de fysiske sikringstiltakene ute, samtidig som vi må styrke vårt styringssystem for arbeidsvarsling, sier Moshagen i en melding fra Nye Veier.

Lukket ikke raskt nok

Alle avvikene ble ifølge Nye Veier lukket umiddelbart etter at Vegtilsynet kom med sin foreløpige rapport i april i år. Vegtilsynets rapport forteller at bruddene i arbeidsområdene ble registrert av Nye Veier i november 2018, men var fortsatt ikke utbedret i midten av mars 2019.

– Vi har som byggherre selv avdekket flere av avvikene ute i anlegget, men vi har dessverre ikke hatt gode nok systemer for å få lukket disse raskt nok, sier Moshagen.

Viktig for sikkerheten

Nye Veier mener tilsynet er svært viktig for sikkerheten.

- Vi vil berømme Vegtilsynet for en grundig rapport etter tilsynet hos oss. Vi setter trafikksikkerhet både i anleggsperioden og i drift svært høyt, og har mål om null ulykker. Dermed er det viktig at vi blir sett i kortene. Strekningen E6 Kolomoen - Moelv er lang og til dels komplisert, ettersom bygging av ny vei foregår tett på eksisterende E6. Derfor er det viktig at våre systemer fungerer, og at entreprenørene følger opp arbeidet ute på en god måte, sier Moshagen.

Vurderer flere tiltak

Nye Veier vurderer nå flere tiltak for å sikre at entreprenørene har kontroll på den fysiske sikringen samt styringssystemet for arbeidsvarsling.  Nye Veier skal innen utgangen av mai gi tilbakemelding til Vegtilsynet om hvilke tiltak som blir iverksatt.

Det er Veidekke og Hæhre Entreprenør som bygger hver sin E6-strekning mellom Kolomoen og Moelv i Hedmark.