Vegplanlegger

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Firma Norconsult
FylkeTrøndelag
Søknadsfrist09.11.2018

Norconsult har det største rådgivermiljøet innenfor vei og gate i Norge med et stort og tverrfaglig miljø som dekker hele landet, og som jobber med alt fra tidligstudier til detaljerte BIM-arbeidsgrunnlag for utførelse på anlegg.

På Levanger har vi spisskompetanse innenfor sentrale deler av faget slik som geometri, trafikksikkerhet, universell utforming, skilt og oppmerking, tekniske beskrivelser med mengdeberegninger og ulike BIM prosjekteringsverktøy.

Vi samarbeider tett med våre veimiljø spesielt i Trondheim, men også med Norconsults vegplanleggere i resten av landet og i Sverige.

Vi har i dag 3 vegplanleggere på Levanger. Vi har stor tilgang på oppdrag innenfor fagfeltet og ønsker derfor å ansette en ny ingeniør eller sivilingeniør med bakgrunn fra vegplanlegging. Kontorsted vil være Levanger.

Norconsults avdeling i Nord-Trøndelag har 73 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Namsos, Steinkjer, Levanger, Verdal og Stjørdal. Vi er tverrfaglig og dekker de fleste fagområder innen rådgiving, prosjektering og styring av bygg- og anleggsprosjekter.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Oppdragsledelse
 • Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
 • Utredninger på ulike nivå
 • Reguleringsplaner
 • Modellering av veganlegg (BIM)
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger for utførende
 • Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
 • Oppfølging på anleggsplass

Bransjen er for tiden inne i en stor omstilling fra tradisjonell planlegging og prosjektering med tegningsproduksjon, til heldigitale modell-leveranser (VDC). Norconsult har et mål om å være heldigitale inne 2020. Vi er derfor spesielt interessert i kandidater med slik kunnskap og erfaring.

For oss er det viktig at du:

 • Er ingeniør / sivilingeniør
 • Har gode evner innen og interesse for vegplanlegging og heldigitale løsninger
 • Er kunnskapsrik og selvstendig
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging både mot kunde og internt
 • Har erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Håvar Brøndbo

Avdelingsleder Kontor

Tlf. +47 91536576 Send e-post

Vis flere stillinger: