Boligbyggs skadedyreksperter fokuserer på bygningsovergripende tiltak for å få bukt med veggedyr. Her fra inspeksjon i en leilighet. Foto: Boligbygg/Anine Falsen

Veggedyrbekjempelse med fageksperter

Boligbygg Oslo KF har ansvar for de kommunale boligene i Oslo, og de siste årene har foretaket hatt fokus på skadedyrbekjempelse, og spesielt mye på veggedyr.

Sent i 2015 ansatte Boligbygg en fagansvarlig for skadedyr. Espen Roligheten er utdannet biolog med master i veggedyr. Senere har seksjonen blitt utvidet, og i dag har Boligbygg to fast ansatte eksperter som jobber med skadedyr, heter det i en pressemelding.

– Veggedyr er et økende problem i Oslo og mange andre steder her i landet, og det er viktig at man tar problemet seriøst. Selv om veggedyr ikke er farlige, er de veldig plagsomme å ha i hus, sier Roligheten.

Boligbygg har redusert kostnadene per skadedyrbekjempelse, og samtidig fått på plass forebyggende tiltak som bidrar til å hindre spredningen av veggedyr. Satsningen på skadedyrbekjempelse har resultert i at Boligbygg har fått kontroll over veggedyr- og skadedyrsituasjonen i Oslos kommunale boliger.

– Siden vi vet at veggedyr ofte kan spre seg til flere leiligheter i et bygg, er det umulig å løse problemet uten å få oversikt over hvor mange leiligheter som er rammet, sier Roligheten.

Tidligere håndterte Boligbygg kun veggedyrtilfeller som ble meldt inn.

– Praksisen medførte at det tok lang tid før enkelte tilfeller ble oppdaget, og siden saneringer av flere leiligheter ikke ble koordinert og gjennomført samtidig, fikk veggedyrene fortsette å spre seg, forteller Roligheten.

I perioden 2013 til 2016 brukte Boligbygg mye penger på skadedyrbekjempelse, men veggedyrproblemene økte stadig. Etter at Boligbygg fikk på plass fagekspertise innen skadedyrfeltet har rutinene blitt endret.

– For å løse problemene er det viktig å se på et bygg som en enhet og gjøre forebyggende inspeksjoner av alle leiligheter, slik at effektiv og nødvendig sanering kan utføres samtidig. Innføringen av et slikt system har bidratt sterkt til å få kontroll på situasjonen, sier Roligheten, og legger til at det også har hjulpet mye å få på plass en egen rammeavtale med fokus på skadedyr.

– Vi følger opp firmaene tett, og bidrar også til god kommunikasjon med leietakerne som er berørt.

Tirsdag 5. november samlet Boligbygg representanter fra elleve av Oslos bydeler, Helseetaten, Folkehelseinstituttet, fem skadedyrfirmaer og representanter fra Bergen, Trondheim, Askøy og Stange kommune, til halvdagsseminar for å snakke om skadedyrbekjempelse. Samme uke var også Roligheten i Zürich for å fortelle om Boligbyggs skadedyrbekjempelse.

– Det er viktig med erfaringsoverføring til andre som jobber med skadedyr og eiendom. Ved å fortelle hva vi gjør for å lykkes her i Boligbygg, kan vi bidra til at flere andre lykkes og at vi klarer å begrense veggedyrspredningen i et større perspektiv, avslutter han.