Illustrasjonsfoto: RIF
Illustrasjonsfoto: RIF

Vegdirektøren: - Vanskelig å si om NTP-rammene vil stoppe riksveiforfallet

Regjeringen legger opp til at vedlikeholdsetterslepet ved riksveiene skal ned i kommende NTP-periode. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er usikker på om det vil skje.