Vegard Gjellum blir ny daglig leder i HI-Verksted. Foto: Hæhre & Isachsen Gruppen

Vegard Gjellum ny daglig leder i HI-Verksted

HI-Verksted som er en del av Hæhre & Isachsen Gruppen har ansatt Vegard Gjellum som ny daglig leder fra og med 1. august.

Gjellum overtar som daglig leder etter Anne Catherine Grøterud som har ledet selskapet i sju år. Gjellum har 14 år bak seg i konsernet, hvor han de siste tre årene har vært avdelingsleder i HI-Verksted. 

Styreleder i HI-Verksted, Lars Hæhre, sier at han er veldig godt fornøyd med at det rekrutteres ledere i egne rekker.

- Det viser at vi lykkes med å bygge kompetanse internt, og ansettelsen av Vegard bidrar til kontinuitet i organisasjonen. HI-Verksted har en meget viktig funksjon for entreprenørene i konsernet, i tillegg til at vi server andre aktører i anleggsbransjen. Vegard Gjellum er faglig sterk og nyter stor tillit hos de ansatte, og ikke minst blant kundene våre. Han var en opplagt kandidat til stillingen, og vi er glade for at han tar jobben med å lede HI-Verksted videre, sier Lars Hæhre i en pressemelding.

- Jeg gleder meg til å jobbe videre sammen med over 80 dyktige kollegaer, og håper å kunne bidra positivt videre med det gode fundamentet som er lagt i HI-Verksted. Jeg er ydmyk for ansvaret denne rollen innebærer, og jeg må si at vår største styrke er summen av alle som jobber i selskapet. Vi har et stort ansvar med å sørge for at maskiner og utstyr til enhver tid skal være i drift for at prosjekter og anlegg ute skal drives forsvarlig og uten avbrudd. Frem til jeg går inn i jobben den 1. august vil jeg bruke tiden godt sammen med Anne Catherine som har vært en viktig sparringspartner for meg hele veien, avslutter Vegard Gjellum.

Avtroppende daglig leder, Anne Catherine Grøterud, går over i en ny stilling i konsernstaben i HI-Gruppens økonomiavdeling.

HI-Verksted har over 80 ansatte og er spesialister på reparasjoner og service på anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy. I tillegg til verksteder i Vikersund og i Solbergelva har selskapet en uteserviceavdeling.