Vedal og J.B Ugland kjøper utviklingseiendom i Drammen

Vedal og J.B Ugland har kjøpt Erik Børresens Allè 1 og Nedre Strandgate 9 på Bragernes i Drammen.

- Kjøpet gir oss et større fotavtrykk sentralt på Bragenes og understøtter vår langsiktige strategi om økt tilstedeværelse i Drammensmarkedet. Vi ser på dette som en god mulighet tilåvære med på åvidereutvikle byen ‘innenfra og ut’, og ambisjonen erå komplettere by-kvartaletgjennom en stedstilpasset fortetting, sier Egil André Mortensen i Vedal i en pressemelding.

Eiendommen har en meget sentral plassering på Bragernes med henvendelse både mot Drammenselva og Erik Børresens Allè, og har et tomteareal på cirka 2.050 kvadratmeter. Nedre Strandgate 9 består av et ærverdig bygg hvor det i dag blant annet drives restaurant. Parkeringsplassene i Erik Børresens Allé1 driftes av Park Nordic, som vil fortsette sin virksomhet frem til byggestart. Eiendommen er regulert for bolig og næringsbebyggelse i gjeldende reguleringsplan. Partene ønsker å tilrettelegge for at dagens parkeringsplass kan erstattes med nybymessig bebyggelsemed høyt innslag av boliger.

- Vi ser på Drammen som et svært spennende område for oss som eiendomsutvikler. Byen har virkelig hatt vind i seilene de siste årene, og fremstår som en meget attraktiv by å investere i. I tillegg har vi i dette prosjektet stor glede av å være i kompaniskap med Vedal-gruppen som er en særdeles solid aktør, og som vi har hatt flere andre hyggelige prosjekter sammen med, sier Asbjørn Udjus CEO i J.B. Ugland i samme melding

Vedal og J.B Ugland eier eiendommen i et 50/50 partnerskap, og Vedal vil ivareta prosjektledelse og byggeaktivitet på vegne av partnerskapet.