I år har Vedal Prosjektledelse blant annet stått for prosjektledelsen på den byggherrestyrte delentreprisen DNB Østbygget. Foto: Trond Joelson

Vedal med mange millioner i utbytte

Familien bak entreprenørkonsernet Vedal har tatt ut 104 millioner kroner i utbytte i løpet av de siste fire årene.

Det skriver Finansavisen på sine nettsider hegnar.no.

– Vi har observert at det private markedet har hatt en nedgang de siste årene, og det igangsettes færre næringsprosjekter. Dette har midlertidig ikke hatt stor betydning for vår omsetning, sier Anders Vedal til Finansavisen torsdag.

Sammen med faren Egil og broren Ole Kristoffer driver han entreprenørkonsernet Vedal fra nybyggede kontorer i Vækerøveien, helt vest i Oslo.

Vedal-konsernet står bak en rekke prestisjebygg i Oslo, og har blant annet vært sentrale i byggingen av DNBs nye kontorer i Bjørvika. Det er også ansvarlig for Norwegian Propertys opprustning av Aker Brygge, og skal bygge Nordeas nye hovedkontorer i Oslo, skriver hegnar.no.

– Vi har fått bestilling på flere store prosjekter i den senere tid, og ordrereserven er god. Vi forventer derfor høyere omsetning i 2014 og 2015 enn de to foregående årene. Vi kommenterer imidlertid ikke enkeltprosjekter, og overlater til kundene våre å gi informasjon om prosjektene, sier han til Finansavisen.