Faksimile fra Holte Consultings kvalitetssikringsrapport fra 10. mai, 2021. Ett år etter er VAV på oppløpssiden med en anskaffelse som skal styrke styringsgruppen, men først må en habilitetsvurdering ferdigstilles.

Faksimile fra Holte Consultings kvalitetssikringsrapport fra 10. mai, 2021. Ett år etter er VAV på oppløpssiden med en anskaffelse som skal styrke styringsgruppen, men først må en habilitetsvurdering ferdigstilles.

VAV har valgt leverandør – signerer ikke kontrakt før habilitet er vurdert

Vann- og avløpsetaten (VAV) har valgt leverandøren som skal styrke styringsgruppen i milliardprosjektet Ny vannforsyning Oslo, men signerer ikke kontrakten før en habilitetsjekk er gjennomført. – Habilitetsvurderinger bør foretas før man velger leverandør, mener ekspert.